Khai hải quan điện tử: Doanh nghiệp phải bảo mật tài khoản

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 thì quyền của người khai hải quan điện tử được ưu tiên thực hiện trước so với trường hợp đăng ký hồ sơ hải quan bằng giấy khi cơ quan Hải quan xác định phải kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đồng thời, người khai hải quan điện tử được thực hiện khai hải quan điện tử 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và nhận thông tin phản hồi của cơ quan Hải quan trực tiếp qua Hệ thống xử lý dử liệu điện tử hải quan; trường hợp khai hải quan trong thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật, nhưng thuộc diện phải nộp, xuất trình chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan để cơ quan Hải quan kiểm tra làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo thì được phản hồi kết quả chậm nhất 04 giờ kể từ thời điểm bắt đầu ngày làm việc kế tiếp.

Được sử dụng chứng từ in ra từ Hệ thống khai hải quan điện tử (có đóng dấu và chữ ký của người khai hải quan điện tử) đối với lô hàng đã được cơ quan Hải quan chấp nhận thông quan trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để làm chứng từ vận chuyển hàng hóa trên đường; Được lựa chọn hình thức nộp lệ phí hải quan và các loại phí do cơ quan Hải quan thu hộ các hiệp hội, tổ chức (nếu có) cho từng tờ khai hải quan hoặc nộp gộp theo tháng; Được cơ quan Hải quan cung cấp thông tin về quá trình xử lý hồ sơ hải quan điện tử thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Bên cạnh đó, người khai hải quan điện tử phải thực hiện việc lưu giữ chứng từ điện tử thuộc hồ sơ hải quan (bao gồm cả bản sao) theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; cung cấp các chứng từ điện tử có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan Hải quan để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền.

Trường hợp pháp luật quy định phải nộp chứng từ, tài liệu dưới dạng giấy cho cơ quan Hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải ký tên, đóng dấu vào các chứng từ, tài liệu và chịu trách nhiệm truớc pháp luật về tính chính xác, trung thực của các chứng từ, tài liệu đó.

Khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải sử dụng chữ ký số đã đăng ký với cơ quan Hải quan. Trong giai đoạn chưa có chữ ký số thì được sử dụng tài khoản truy nhập Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan để thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Người khai hải quan có trách nhiệm bảo mật tài khoản để sử dụng khi giao dịch với cơ quan Hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan và chịu trách nhiệm về các giao dịch điện tử theo quy định của pháp luật.

Hiện nay việc thiếu chú trọng công tác bảo mật và an ninh mạng đã và đang gây ra những thiệt hại nặng nề cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam. Những thống kê gần đây cho thấy thiệt hại do bảo mật, an ninh mạng kém đã gây ra thiệt hại to lớn và ngày càng tăng tại Việt Nam. Trong khi đó, công tác bảo mật, an ninh mạng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN) vẫn còn hết sức lỏng lẻo.

Thời gian gần đây, rất nhiều cá nhân, DN phản ánh hệ thống thông tin, dữ liệu nội bộ bị xâm nhập trái phép, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, hệ thống dữ liệu của các nạn nhân không hề được trang bị những thiết bị bảo mật, cảnh báo, phát hiện xâm nhập… gây khó khăn cho việc truy tìm  nguyên nhân mất dữ liệu.

Có một thực tế ở Việt Nam là chỉ những DN lớn hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, viễn thông, ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc công ty cung cấp dịch vụ di động… mới đầu tư hệ thống bảo mật mạnh. Còn lại, đa phần các DN vừa và nhỏ, thậm chí một số cơ quan nhà nước, vẫn chưa  chú trọng đến hệ thống bảo mật thông tin

Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp cần nhận thức đúng và thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo mật tài khoản khai hải quan điện tử.

(PV)