Khảo sát doanh nghiệp về kế hoạch hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2016-2020

(eFinance Online) - Ngày 19/7/2016 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1614/QĐ-BTC ban hành “Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó nhấn mạnh vai trò, vị trí của cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa hải quan.
ác hoạt động đối thoại DN luôn được Hải quan Long An duy trì thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trong hoạt động XNK. Ảnh: Hải quan Long An. ác hoạt động đối thoại DN luôn được Hải quan Long An duy trì thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN trong hoạt động XNK. Ảnh: Hải quan Long An.

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp đề nghị tham gia trả lời Phiếu khảo sát doanh nghiệp về việc triển khai Kế hoạch phát triển, cải cách và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020.

Tổng cục Hải quan cho biết, mục đích khảo sát nhằm khuyến khích doanh nghiệp và các bên liên quan tham gia một cách chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động cải cách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan trên các lĩnh vực then chốt như xây dựng thể chế, thực thi pháp luật và giám sát thực thi pháp luật thông qua các giải pháp về phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan. Đồng thời, cơ quan hải quan cũng chủ động đổi mới và tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để các doanh nghiệp thực hiện quy định pháp luật hải quan một cách thuận tiện và nhanh chóng. 

Cơ quan hải quan mong muốn xây dựng mối quan hệ đối tác thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao sự hiểu biết, đồng thuận và đồng hành giữa các bên, tiến tới trở thành các đối tác tin cậy.

Theo Tổng cục Hải quan, mọi thông tin thu thập qua phiếu khảo sát này chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích thống kê, phân tích và phục vụ cho Hội nghị đối tác Hải quan - Doanh nghiệp do cơ quan Hải quan tổ chức vào tháng 9/2016 sắp tới và giúp cơ quan hải quan định hướng triển khai có hiệu quả các hoạt động cải cách, hiện đại hóa trong giai đoạn tiếp theo.

(K.Liên)