Khảo sát doanh nghiệp về thời gian thực hiện thông quan hàng hóa

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan vừa phát đi thông tin báo chí liên quan việc khảo sát thủ tục thông quan hàng hàng hóa. Theo đó, Tổng cục Hải quan thực hiện khảo sát, điều tra, phỏng vấn trực tiếp về thời gian thực hiện các thủ tục để thông quan hàng hóa tại Hải Phòng (ngày 19 - 20/4) và Hà Nội (24/4).
Nhân viên làm việc tại địa điểm kiểm tra tập trung ở Hải Phòng của  Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia (áo vàng) trả lời câu hỏi của thành viên Đoàn khảo sát. Ảnh: Báo Hải quan. Nhân viên làm việc tại địa điểm kiểm tra tập trung ở Hải Phòng của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia (áo vàng) trả lời câu hỏi của thành viên Đoàn khảo sát. Ảnh: Báo Hải quan.

Mục tiêu khảo sát: Thu thập được dữ liệu về thời gian thực hiện từng khâu thủ tục để thông quan hàng xuất, nhập khẩu liên quan đến cơ quan hải quan và các cơ quan khác (kiểm tra chuyên ngành, cảng, kho bãi,…). Đánh giá hiệu quả giảm thời gian do triển khai quản lý, giám sát hải quan tự động tại cảng biển, cảng hàng không và Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành.

Phương thức thực hiện: Tổng cục Hải quan phối hợp với Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) và một số cơ quan báo chí thực hiện điều tra, khảo sát, phỏng vấn trực tiếp tại một số Chi cục HQCK cảng Hải Phòng và Chi cục HQCK sân bay quốc tế Nội Bài.

Đối tượng phỏng vấn: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu; doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng đã thực hiện trao đổi thông tin điện tử với cơ quan hải quan; hãng tàu, doanh nghiệp logistic; một số cơ quan kiểm tra chuyên ngành thực hiện thủ tục tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung.

Nội dung phỏng vấn, điều tra, khảo sát: Thời gian thực hiện thủ tục hải quan; thời gian thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành; thời gian thực hiện các thủ tục với doanh nghiệp kho, bãi, cảng; thời gain thực hiện thủ tục với hãng tàu, doanh nghiệp logistic; hiệu quả giảm thời gian do triển khai quản lý, giám sát hải quan tự động; kết quả cắt giảm thủ tục và thời gian đối với hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành; các vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị.

Trong đó: Nội dung khảo sát, phỏng vấn sẽ chi tiết, cụ thể về thời gian thực hiện các thủ tục với các cơ quan (bao gồm cả thời gian chờ đợi và thời gian thực hiện từng khâu, từng bước). Chi tiết từng cơ quan, từng cán bộ thực hiện nhằm tìm hiểu chi tiết, thực tế và đầy đủ thông tin, căn cứ để phân tích. Kết quả khảo sát, phỏng vấn cơ bản giúp xác định trong tổng thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thì thời gian thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan là bao nghiêu? Thời gian thuộc trách nhiệm của các đơn vị khác liên quan (cơ quan kiểm tra chuyên ngành, kho bãi cảng, hãng tàu…) là bao nhiêu? Từ đó, xác định khâu nào? Thuộc trách nhiệm của đơn vị nào hiện nay vẫn còn kéo dài thời gian, gây ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Kim Hoa