"Không có chuyện thịt gà nhập khẩu từ Mỹ có giá 12 nghìn đồng/kg"

Đó là khẳng định của Tổng cục Hải quan trước thông tin một số phương tiện thông tin đại chúng ngày 16 và 17/9/2015 đăng tải phát biểu của ông Trần Duy Khanh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam về giá thịt gà nhập khẩu từ Mỹ bán 12.000 - 13.000 đồng/kg là gian lận thương mại và Tổng cục Hải quan đã che giấu thông tin viện dẫn lý do đảm bảo bí mật doanh nghiệp.

Ảnh minh họa - nguồn: internet. Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Để rộng đường dư luận, Tạp chí Tài chính điện tử đăng tải toàn văn thông tin báo chí mà Tổng cục Hải quan cung cấp xung quanh vấn đề giá bán thịt gà nhập khẩu từ Mỹ.

Về cơ sở số liệu thống kê:

Nguồn gốc xuất xứ thịt gà các loại nhập khẩu vào Việt Nam:

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong nửa đầu năm 2015, thịt gà các loại chủ yếu nhập khẩu qua khu vực Cảng Sài Gòn và Cảng Hải Phòng. Các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu gần 70 nghìn tấn thịt gà các loại (gà nguyên con, đùi gà, cánh gà, thịt gà khác), có trị giá lên đến 63,7 triệu USD, giá bình quân nhập khẩu trước thuế là 0,91 USD/Kg, tương đương 19 600 đồng/kg (tỷ giá 21.500 VND/USD).

Trong khi đó, các con số thống kê nhập khẩu thịt gà các loại này trong cả năm 2014 là hơn 100 nghìn tấn, trị giá 103,1 triệu USD, giá bình quân nhập khẩu trước thuế khoảng 1 USD/kg (tương đương 21 500 đồng/kg) (xem thêm tại Bảng 1 dưới).

Trong năm 2014 và nửa đầu năm 2015, thịt gà các loại nhập khẩu chủ yếu từ Hoa Kỳ, Brazil và Hàn Quốc.

Cụ thể số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy trong 6 tháng từ đầu năm 2015 thịt gà các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ (nguồn gốc) từ Hoa Kỳ với trị giá 39,1 triệu USD, chiếm hơn 60% tổng trị giá nhập khẩu thịt gà các loại vào Việt Nam. Thịt gà các loại cũng được nhập nhiều với xuất xứ từ Brazil (chiếm 16%) và Hàn Quốc (chiếm hơn 10%)... Tổng cộng thịt gà nhập khẩu theo 3 xuất xứ trên đã chiếm gần 90% trị giá thịt gà nhập khẩu vào nước ta.

Trong năm 2014, thịt gà các loại nhập khẩu có xuất xứ từ Hoa Kỳ là chủ yếu, chiếm gần 58% tổng trị giá nhập khẩu vào Việt Nam, tiếp theo là thịt gà có xuất xứ từ Brazil (chiếm 23%), Hàn Quốc  (chiếm 11%).

Bảng 1: Thống kê nhập khẩu thịt gà các loại theo xuất xứ năm 2014 và 6 tháng năm 2015 vào Việt NamNăm 2014

6 tháng năm 2015

Xuất xứ

 Lượng
(Nghìn tấn)

 Trị giá
(Triệu USD)

 Tỷ trọng về trị giá (%)

 Đơn giá bình quân
(USD/Kg)

 Lượng
(Nghìn tấn)

 Trị giá
(Triệu USD)

 Tỷ trọng về trị giá (%)

 Đơn giá bình quân
(USD/Kg)

Hoa Kỳ

     56,4

     59,4

57,6

1,1

41,6

39,1

61,3

0,9

Brazil

    17,0

     24,0

23,3

1,4

        9,0

10,3

16,2

1,2

Hàn Quốc

     13,2

     11,3

11,0

0,9

        7,5

        6,5

10,1

0,9

Khác

14,0

8,0

8,1

0,6

     12,0

        8,0

12,6

0,7

Tổng cộng

100,6

103,1

100,0

1,0

69,8

63,7

100,0

0,9

Ghi chú:

* Đơn giá bình quân trước thuế

* Số liệu năm 2015 là sơ bộ

* Nguồn: Tổng cục Hải quan.

+ Cánh gà nhập khẩu chủ yếu có xuất xứ từ Brazil, chiếm hơn 70% về lượng.

+ Đùi gà chủ yếu nhập khẩu có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, chiếm khoảng 98% về lượng

+ Gà nguyên con nhập khẩu chủ yếu từ Hàn Quốc, chiếm gần 100% về lượng

+ Thịt gà khác chủ yếu nhập khẩu từ Brazil và Hàn Quốc, cộng lại chiếm 94% về lượng.

Giá thịt gà nhập khẩu và thuế suất thuế nhập khẩu và thuế GTGT:

Bảng 2: Đơn giá bình quân nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2015

Loại thịt gà

Đơn giá bình quân trước thuế

(USD/Kg)

Đơn giá bình quân

quy đổi ra VNĐ

trước thuế

(Đồng/Kg)

Thịt gà nguyên con

0,85

18 200

Cánh gà

1,78

38 300

Đùi gà

0,94

20 300

Thịt gà khác (chân, lườn, ức, ..)

0,61

13 100

Tổng cộng

1,00

21 500

Ghi chú:

* Đơn giá trước thuế

* Tỷ giá 1 USD = 21500 đồng

* Số liệu năm 2015 là sơ bộ

* Nguồn: Tổng cục Hải quan.

Trong đó, hiện nay, thuế suất,  thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thịt gà nhập khẩu như sau:

-  Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) là:

+ Cánh gà: 20%

+ Đùi gà: 20%

+ Gà nguyên con: 40%

+ Thịt gà khác: 20-40%.

- Thuế giá trị gia tăng (VAT): không thuộc diện chịu thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, phát biểu của ông Trần Duy Khanh -  Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam tại Hội thảo Thương mại nông nghiệp Việt Nam cho rằng, Tổng cục Hải quan có ý che giấu thông tin vì viện lý do “bí mật doanh nghiệp” là phát biểu không có căn cứ.

Từ khi dư luận nóng nên về thông tin đùi gà Mỹ nhập khẩu bán với giá rẻ gây thiệt hại cho hoạt động chăn nuôi trong nước, Tổng cục Hải quan đã chủ động rà soát cơ sở dữ liệu để tìm ra nguồn gốc loại hàng được cho là nhập khẩu chính ngạch này (cụ thể số liệu thống kê ở trên). Trong 6 tháng đầu năm 2015, có 82 doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thịt gà qua các cửa khẩu cảng tại TP. HCM và TP. Hải Phòng.

Các thông tin này đã được Tổng cục Hải quan cung cấp cho Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương để làm rõ việc xác minh và đánh giá có hành vi bán phá giá mặt hàng này vào Việt Nam hay không và đồng thời trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1). Tuy nhiên, các thông tin mà Tổng cục Hải quan cung cấp phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật qui định. Cụ thể, tại Điều 27, Luật Thống kê 2003 quy định rõ: "Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho công bố. Bên cạnh đó, tại Điểm 4, Điều 5 của Thông tư số 168/2011/TT-BTC ngày 21/11/2011 hướng dẫn thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Tài chính quy định: Nghiêm cấm các hành vi tiết lộ thông tin thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân khi chưa được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đó cho tổ chức, cá nhân sử dụng không đúng thẩm quyền, mục đích".

Tổng cục Hải quan khẳng định việc cho rằng Tổng cục Hải quan che giấu thông tin là không chính xác, không có cơ sở và không có chuyện thịt gà nhập khẩu từ Mỹ có giá 12 nghìn đồng/kg. Tổng cục Hải quan cũng không có buổi làm việc nào với Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam hay cá nhân ông Trần Duy Khanh - Phó Chủ tịch hiệp hội.

(P.An)