"Không thu phí soi chiếu container qua máy soi"

Đó là khẳng định của Tổng cục Hải quan tại văn bản 4235/TCHQ-GSQL ngày 27/11/2014 gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm giải đáp thắc mắc của một số doanh nghiệp về việc cơ quan hải quan thực hiện việc thu phí kiểm tra hàng hóa qua máy soi container. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo Tổng cục Hải quan, từ năm 2010, Tổng cục đã trang bị máy soi container phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã trang bị 10 hệ thống máy soi container cho hầu hết các cửa khẩu hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại các địa bàn trọng điểm có lưu lượng hàng hóa lớn, cụ thể tại: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trang bị 5 máy soi, Cục Hải quan TP. Hải Phòng trang bị 2 máy soi, Cục Hải quan Đà Nẵng, Bình Dương và Đồng Nai mỗi đơn vị trang bị 1 máy soi.

Ngay sau khi lắp đặt và đưa vào vận hành, việc kiểm tra soi chiếu hàng hóa XNK bằng máy soi container được cơ quan hải quan thực hiện và không thu một khoản phí, lệ phí đối với việc soi chiếu.

Riêng việc nâng hạ, vận chuyển container hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra thực tế bằng máy soi từ khu vực bãi cảng vào khu vực soi chiếu do các doanh nghiệp XNK thực hiện hoặc thuê doanh nghiệp cảng, doanh nghiệp kinh doanh vận tải... thực hiện và doanh nghiệp XNK phải trả các khoản phí nâng hạ, vận chuyển, cơ quan hải quan không thu khoản phí này.

Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố có trang bị máy soi container làm việc với các doanh nghiệp cảng, kho, bãi để bố trí các khu vực đặt máy soi thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa vào soi chiếu, rà soát lại các khoản chi phí liên quan đến nâng hạ, vận chuyển.

(Kim Liên)