Khuyến khích DN mở địa điểm kiểm tra tập trung

Bộ Tài chính có công văn số 782/BTC-TCHQ phúc đáp Bộ Thông tin và truyền thông về việc  mở địa điểm kiểm tra tập trung tại khu vực Nội Bài.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ chủ trương thành lập địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa gửi theo dịch vụ chuyển phát nhanh, Bộ Tài chính khuyến khích các doanh nghiệp có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và kinh nghiệm trong hoạt động chuyển phát như của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện thành lập “Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh”.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Thông tin truyền thông chỉ đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoàn chỉnh hồ sơ đối với việc thành lập Địa điểm kiểm tra tập trung và nộp tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội để thẩm định theo đúng quy định hiện hành.

(T.H)