Kiểm tra trị giá đối với hàng hóa XNK thuộc luồng xanh

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 8871/TCHQ-KTSTQ ngày 15/7/2014; Công văn số 10992/TCHQ-KTSTQ ngày 09/9/2014 yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc luồng xanh. Theo đó, việc kiểm tra trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Chi cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì: Chi cục trưởng chi cục hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các hồ sơ hải quan đã thông quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thông quan đến ngày ký ban hành quyết định kiểm tra, thuộc diện phải kiểm tra theo quy định tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan.

Chính vì vậy, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan theo quy định và thực hiện kiểm tra về trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc luồng xanh kể từ ngày 01/04/2015.

(PV)