Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cho hệ thống CNTT hải quan

Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan), Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng (Ban Cơ yếu Chính phủ), Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT (Bộ Thông tin và Truyền thống) vừa ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cho hệ thống CNTT hải quan.

Phó Tổng cục trưởng TCHQ Nguyễn Công Bình (hàng thứ 2, thứ 3 từ trái qua) chứng kiến Lễ ký. Ảnh: T.Bình - Báo Hải quan.Phó Tổng cục trưởng TCHQ Nguyễn Công Bình (hàng thứ 2, thứ 3 từ trái qua) chứng kiến Lễ ký. Ảnh: T.Bình - Báo Hải quan.

Hiện nay 100% thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa, 100% cục hải quan, chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 99,65% doanh nghiệp tham gia. 

Theo đó, việc khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin và ra quyết định thông quan được thực hiện với mức độ tự động hóa rất cao thông qua hệ thống VNACCS/VCIS. Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử nói trên đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp như: Thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc, mọi nơi; hồ sơ hải quan đơn giản; thời gian xử lý bộ hồ sơ hải quan nhanh (chỉ từ 1 - 3 giây); giảm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội do không phải thực hiện hồ sơ giấy. Với việc thực hiện hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS (từ tháng 4/2014), việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đã tiến cao thêm một bước về chất lượng. Hiện nay có khoảng 66.000 doanh nghiệp khai báo trên hệ thống với hơn 6 triệu tờ khai hải quan/năm, chiếm hơn 99% tổng số tờ khai hải quan cả nước.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đã kết nối Cơ chế một cửa quốc gia với 9 bộ, ngành và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN vào tháng 9/2015.

Tổng cục Hải quan xác định hệ thống VNACCS/VCIS sẽ là hệ thống CNTT cốt lõi của ngành phục vụ cho việc thông quan hàng hóa XNK.

Do đó, việc đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống CNTT của ngành nói chung và cho hệ thống VNACCS/VCIS nói riêng được đặt lên hàng đầu. Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống CNTT là vấn đề nổi cộm được quan tâm hiện nay. Từ trước đến nay, vấn đề mất an ninh an toàn luôn luôn hiện hữu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt trong năm 2014 đã có nhiều vụ tấn công của hacker đối với các website, các hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan chính phủ.

Lễ ký quy chế phối hợp đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống CNTT hải quan thể hiện sự quan tâm sát sao của Tổng cục Hải quan đối với vấn đề đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

(PA)