Lợi ích của nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

(eFinance Online) - Thời gian qua, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước
(KBNN) và các ngân hàng thương mại thực hiện nhiều giải pháp để rút ngắn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tỷ lệ thanh toán, nộp tiền điện tử qua ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước năm 2016 tương đối cao (chiếm khoản 90% tổng thu NSNN của ngành Hải quan). 

Tuy nhiên, việc nộp thuế qua ngân hàng phối hợp thu vẫn chưa hỗ trợ cho người nộp thuế chuyển tiền ngoài giờ giao dịch (cut off time: COT) tức sau giờ làm việc và ngày nghỉ thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, chưa thuận tiện khi giao dịch nộp tiền, chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của nộp thuế điện tử là mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, vẫn phụ thuộc vào hoạt động giao dịch trực tiếp giữa người nộp thuế với nhân viên hải quan, kho bạc, ngân hàng; chưa rút ngắn thời gian nộp thuế cho tất cả các giao dịch nộp tiền.

Để khắc phục một số hạn chế nêu trên, căn cứ các văn bản luật và dưới luật; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của ngành Hải quan; căn cứ Quyết định 168/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2017 của TCHQ về chương trình trọng tâm năm 2017 của TCHQ, ngày 21/6/2017 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2082/QĐ0TCHQ về việc phê duyệt đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7". Triển khai đề án này đem lại lợi ích cho nhiều phía hải quan và doanh nghiệp, ngân hàng

Đối với người nộp thuế

 Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.

Chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của các cơ quan thu như: ngân hàng, Kho bạc nhà nước, Hải quan.

Tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hoá ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng phối hợp thu.

Đối với cơ quan hải quan

Tiết kiệm nhân lực, đảm bảo an toàn trong công tác quản lý, đơn giản quy trình thu nộp thuế.

Đảm bảo trừ nợ chính xác khoản nợ thuế kịp thời ngay sau khi doanh nghiệp nộp thuế, chấm dứt tình trạng cưỡng chế nhầm doanh nghiệp sau khi đã nộp thuế.

Hạn chế tối đa phải điều chỉnh chứng từ nộp tiền còn sai sót thông tin.

Tăng mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư quốc tế.

Đối với ngân hàng thương mại phối hợp thu

Phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán cho các khách hàng. Thu hút thêm khách hàng tiềm năng. Hạn chế các chứng từ nộp tiền sai sót thông tin cần phải tra soát.

Trên cơ sở mô hình nộp tiền thuế qua ngân hàng thương mại phối hợp thu, việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử Hải quan cho phép người nộp thuế được lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

Các đơn vị nghiệp vụ và công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Hải quan và các ngân hàng phối hợp thu, đặc biệt là 5 ngân hàng triển khai thí điểm (bao gồm: VCB, VIETINBANK, BIDV, MBBANK, TECHCOMBANK) đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện chương trình, nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan, hoàn thành nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

Đến nay, chương trình Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 đã được hoàn thiện  để người nộp thuế được cập nhật thông tin chữ ký số cho nộp thuế, đăng ký trước ủy quyền trích nợ và kê khai, lập giấy nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

Ngày 23/10/2017, Tổng cục Hải quan và 05 ngân hàng thương mại thí điểm cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN đáp ứng Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 217/11/2015 và Đề án Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7 và công bố triển khai chính thức nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.

P.An