Luật Hải quan 2014: Thúc đẩy môi trường kinh doanh của Việt Nam

Luật Hải quan được Quốc hội thông qua tháng 6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 là một bước phát triển mới về cơ sở pháp lý để ngành Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần bảo vệ lợi ích chủ quyền và an ninh quốc gia, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Sau gần 1 năm thực hiện Luật Hải quan 2014, Tổng cục Hải quan đã rà soát và bãi bỏ 17 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 46 thủ tục. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã ban hành khoảng 40 văn bản để giải đáp các vướng mắc của cục hải quan các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp do hiểu chưa thống nhất các quy định của Luật, các văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng.  

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, Luật Hải quan đã có tác động tích cực đối với hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) và một số hoạt động nghiệp vụ hải quan. Những thay đổi của Luật Hải quan và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã tác động sâu rộng đến hoạt động XNK của doanh nghiệp (DN) và toàn bộ hoạt động hải quan đặc biệt là các hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Đơn cử như thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK được tiếp tục được đơn giản hóa từ các loại chứng từ phải nộp và xuất trình cho cơ quan hải quan cho đến thời gian thực hiện các khâu trong quá trình làm thủ tục hải quan. Phương thức hoạt động hải quan hiện đại theo nguyên tắc quản lý rủi ro đã được áp dụng trong toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan. Công tác kiểm tra sau thông quan được tăng cường, để bảo đảm yêu cầu quản lý hải quan theo phương pháp hiện đại.

Ngoài ra, Luật Hải quan đã tạo điều kiện để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền đất nước. Trách nhiệm, thẩm quyền, nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan của cơ quan hải quan được nâng cao.

Trình độ nghiệp vụ của công chức hải quan được chuyên sâu trong từng lĩnh vực; bộ máy tổ chức hải quan được kiện toàn. Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan, của tổ chức và cá nhân có liên quan được minh bạch hơn.

Liên quan đến lĩnh vực thuế XNK, quy định mới đã bãi bỏ quy định người khai hải quan, người nộp thuế phải nộp các chứng từ cơ quan hải quan đã có hoặc không cần thiết; bổ sung quy định miễn thuế đối với máy móc, thiết bị tạm nhập-tái xuất phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những vướng mắc về hồ sơ hải quan, việc triển khai chưa được thống nhất giữa các đơn vị hải quan, khó khăn trong việc thực hiện quy định kiểm tra hồ sơ thanh khoản tại DN… Đặc biệt, công tác quản lý chuyên ngành vẫn được cho là một trong những vấn đề khó khăn nhất trong thủ tục thông quan hàng hoá.

(PD)