Luật Thuế xuất nhập khẩu sửa đổi có gì mới?

(eFinance Online) - Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi (gọi tắt là Luật Thuế xuất nhập khẩu) đã được Quốc hội thông qua trong tháng 4/2016, với 91,30% ý kiến tán thành.
 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Luật Thuế xuất nhập khẩu (sửa đổi) gồm 5 Chương, 22 Điều đã khắc phục, sửa đổi để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế.

Luật sửa đổi tập trung vào 4 nhóm vấn đề trong điểm gồm: Nhóm vấn đề về khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kết. Nhóm vấn đề sửa đổi bổ sung để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan; đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Thuế xuất nhập khẩu hiện hành. Nhóm vấn đề về phù hợp các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK). Nhóm vấn đề về đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Luật Thuế XNK sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

Để đưa luật vào cuộc sống, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ ban hành 12 nghị định hướng dẫn luật. Theo đó, bên cạnh một nghị định chung quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế XNK và một nghị định ban hành biểu thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, sẽ có thêm 10 nghị định về ban hành biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện các hiệp định thương mại tự do.

(P.A)