Mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển khu vực Nam Trung Bộ

Tổng cục Hải quan cho biết, Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) tại cảng biển sẽ được mở rộng tại cảng biển khu vực Nam Trung Bộ, cụ thể, triển khai tại Khánh Hòa và Bình Định từ 15/01/2015, tại Quảng Ngãi từ ngày 01/2/2016.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Để chuẩn bị cho công tác triển khai, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị các đơn vị nghiệp vụ liên quan tham gia xử lý nghiệp vụ rút gọn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thuộc các Bộ nói trên gửi danh sách thông tin các cán bộ xử lý để Tổng cục Hải quan tổng hợp và cấp tài khoản.

Các đơn vị cũng được đề nghị phối hợp thông báo cho cộng đồng DN về kế hoạch triển khai.

Công tác triển khai đợt này chưa bao gồm kết nối hệ thống biên phòng điện tử với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Do đó, công chức biên phòng cửa khẩu vẫn xử lý nghiệp vụ trên các hệ thống như đang triển khai hiện nay.

Trước đó, từ tháng 11/2014, NSW tại cảng biển được thực hiện từ thí điểm tại cảng Hải Phòng và từ tháng 5/2015 đã mở rộng ra 5 cảng biển lớn gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

(DP)