Mọi chính sách về hải quan đều công khai trên website Tổng cục Hải quan

Đó là khẳng định của Tổng cục Hải quan trước tình trạng có một số nhà xuất bản lấy danh nghĩa Văn phòng Tổng cục Hải quan để đến các tỉnh, thành phố phía Nam bán các loại sách, tài liệu liên quan đến chính sách thuế, hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thời gian qua, theo phản ánh của Hải quan Bình Dương có hiện tượng lợi dụng danh nghĩa cơ quan hải quan bán sách bất chính. Việc mạo danh của một số đối tượng là không hợp pháp, bên cạnh đó còn tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của ngành Hải quan.

Theo Tổng cục Hải quan, tất cả những chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tin tức hoạt động, hỏi đáp trực tuyến… liên quan đến hoạt động hải quan, thủ tục thuế, xuất nhập khẩu đều được công khai, phổ biến rộng rãi trên website của Tổng cục Hải quan (theo địa chỉ: http://www.customs.gov.vn) và website của cục hải quan các tỉnh, thành phố. Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể truy cập, tra khảo và tìm hiểu những thông tin cần thiết.

Tổng cục Hải quan khuyến cáo đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành được biết; nhằm nâng cao cảnh giác khi có các đối tượng đến liên hệ bán sách, tài liệu nghiệp vụ mà lấy danh nghĩa ngành Hải quan có thể thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý cũng như khắc phục tình trạng trên.

(Cát Tường)