Mua hàng dưới hình thức hóa đơn bán hàng thông thường hay hóa đơn VAT?

Hỏi: Chúng tôi mua hàng trong nước trị giá đơn hàng nhỏ, bên bán sẽ không khai báo hải quan và họ xuất hóa đơn VAT, chúng tôi chấp nhận trả thuế VAT. Nếu theo thông tư 116 chúng tôi cần mua hàng với số lượng nhỏ mà nhà cung cấp không làm thủ tục hải quan, chúng tôi không biết mua ở đâu. Vậy chúng tôi có được phép mua hàng dưới hình thức hóa đơn bán hàng thông thường hay hóa đơn VAT?

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trả lời: Căn cứ điểm 1.2 phần IV mục II Thông tư 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính có quy định: “Đối với nguyên liệu, vật tư do doanh nghiệp tự sản xuất hoặc mua tại thị trường Việt Nam:

1.2. Không phải làm thủ tục hải quan (trừ doanh nghiệp chế xuất).”

Mặt khác, Căn cứ điểm 1 Công văn 7152/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2007 của Tổng cục Hải quan có quy định: “Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) đã được hướng dẫn đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại điểm X, mục 2, phần B, Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Trừ việc mua văn phòng phẩm, hàng hóa từ thị trường nội địa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của DNCX thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 4/4/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương); Về chứng từ khi giải quyết thuế giá trị gia tăng thay tờ khai xuất khẩu bằng hoá đơn thuế gia trị gia tăng (GTGT) của người bán hàng giao cho DNCX.”

Căn cứ vào Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về quy đỊnh về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế có quy định:

“Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu.”

“Doanh nghiệp chế xuất được mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan đối với những loại hàng hóa này.”

Do đó, căn cứ vào các quy định trên thì chỉ trừ khi khu chế xuất (KCX) mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp thì có thể không phải mở tờ khai Hải quan. Còn tất cả trường hợp khác khi hàng hoá đưa ra, đưa vào KCX (không tính đến trị giá, số lượng) thì doanh nghiệp đều phải làm thủ tục hải quan. Nếu doanh nghiệp không làm thủ tục sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

(Theo Cục Hải quan Đồng Nai)