Năm 2013, toàn ngành Hải quan phấn đấu thu tối thiểu đạt 216.000 tỷ đồng

Vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trong những tháng cuối năm, nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế theo đề án 30 của Chính phủ; thực hiện cải cách thủ tục hải quan, quản lý thuế, đẩy nhanh triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, triển khai phối hợp thu ngân sách Nhà nước với các ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu tại tất cả các cục hải quan tỉnh, thành phố (34/34); mở rộng kết nối trao đổi thông tin qua Cổng thanh toán điện tử của hải quan với các ngân hàng thương mại khác.

Cụ thể, Cục Thuế xuất nhập khẩu theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách, tăng cường công tác phân tích các yếu tố tăng giảm thu, so sánh với tốc độ thu các năm trước, với dự toán, đánh giá nguồn thu, từ đó xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các giải pháp quản lý hiệu quả để kịp thời đề xuất, tham mưu các cấp trong chỉ đạo điều hành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; áp dụng đúng trình tự thanh toán tiền thuế theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý thuế; tăng cường công tác đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, không để phát sinh thêm số nợ thuế mới. Phấn đấu đến 31/12/2013 số nợ thuế chuyên thu quá hạn không vượt quá 2,5% so với tổng số thu. Tăng cường kiểm tra các trường hợp miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế. Đặc biệt tập trung kiểm tra các trường hợp miễn thuế hàng hóa nhập đầu tư, không thu thuế GTGT.

Cục Giám sát quản lý chỉ đạo các cục hải quan địa phương tăng cường giám sát đối với hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển cửa khẩu, hàng hóa ra, vào các khu chế xuất, kho ngoại quan, chú trọng thu thập các nguồn thông tin về hàng hóa, người khai hải quan... nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp sai phạm về loại hình, tên hàng, số lượng...

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung quản lý doanh nghiệp/mặt hàng có độ rủi ro cao, trọng điểm, ngăn chặn hiện tượng đăng ký nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng, kiểm tra chặt chẽ việc nộp thuế của hàng hóa được phân vào luồng xanh. Xử lý chấm dứt tình trạng tờ khai ảo trên hệ thống cơ sở dữ liệu...

Theo Tổng cục Hải quan, toàn ngành Hải quan sẽ phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2013 tối thiểu đạt 216.000 tỷ đồng. Tính tới 31/7/2013, trong số 34 cục hải quan địa phương, đã có 13 cục hải quan thu ngân sách ước đạt và vượt so với dự toán giao năm 2013 gồm: Cục Hải quan Đồng Nai ước đạt 100%; Cục Hải quan Bình Dương ước đạt 107%; Cục Hải quan Quảng Ngãi ước đạt 104%; Cục Hải quan Lạng Sơn ước đạt 100%; Cục Hải quan Lào Cai ước đạt 136%; Cục Hải quan Cần Thơ ước đạt 141%; Cục Hải quan Nghệ An ước đạt 119%; Cục Hải quan Cao Bằng ước đạt 101%; Cục Hải quan Đồng Tháp ước đạt 142%; Cục Hải quan Quảng Bình ước đạt 135%; Cục Hải quan Bình Phước ước đạt 122%; Cục Hải quan Kiên Giang ước đạt 109%. 

(Cát Tường)