Năm 2014: Ngành Hải quan thu ngân sách về đích sớm

Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 26/11/2014, số thu của đơn vị đã đạt 225.435 tỷ đồng, đạt 100,6% so với dự toán thu cả năm. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là 84.953 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 140.194 tỷ đồng và thu khác 288 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tổng cục Hải quan dự kiến thu cả năm 2014 sẽ đạt khoảng 248.500 tỷ đồng, đạt 110,9% dự toán năm 2014, tăng 12,2% so với thực hiện năm 2013 (221.433 tỷ đồng).

Lý giải nguyên nhân tăng thu, Tổng cục Hải quan cho biết, do kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2014 tăng khoảng 12,8% so với cùng kỳ năm 2013. Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan địa phương triển khai đồng bộ giải pháp như: Quản lý chặt chẽ việc thu nộp ngân sách nhà nước, xử lý kịp thời vướng mắc về chế độ chính sách thuế ảnh hưởng tới quản lý thu nộp ngân sách.

Các đơn vị đưa ra những giải pháp chống thất thu, tăng thu ngân sách; tổ chức rà soát toàn bộ nguồn thu, phát hiện kịp thời các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng, loại hình kinh doanh  có yếu tố rủi ro để có biện pháp quản lý thu phù hợp; đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu qua tham vấn giá, xác định trị giá, xác định mã số tính thuế.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để ngăn ngừa, kiểm tra, phát hiện các hành vi gian lận thương mại qua xuất xứ hàng hóa...
 
(PD)