Năm 2016: Ngành Hải quan thu ngân sách tăng 3,8% so với năm 2015

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết năm 2016 đã đạt 272.239 tỷ đồng, bằng 100,8% dự toán Quốc hội giao, tăng 3,8% so với năm 2015. Một số đơn vị có số thu vượt mức dự toán như Cục Hải quan Hà Nội đạt 109,9%; Cục Hải quan Quảng Ninh đạt 110,4%; Cục Hải quan Đồng Nai đạt 111,9%, Cục Hải quan Bắc Ninh đạt 119%. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Năm 2016, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 270.000 tỷ đồng. Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính giao dự toán thu là 275.000 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2016, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công tác thu NSNN như :

Về chính sách: Triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Biến động giá xăng dầu: Giá dầu thô giảm từ 60 USD/thùng khi xây dựng dự toán xuống mức bình quân đạt 41 USD/thùng, làm giảm thu từ dầu thô xuất khẩu khoảng 1.800 tỷ đồng; Khi thực hiện các FTAs, thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu của thị trường Hàn Quốc, Asean thấp hơn so với mức thuế suất MFN, nên doanh nghiệp chuyển hướng sang nhập khẩu từ các thị trường có thuế suất thấp hơn, làm giảm thu khoảng 10.100 tỷ đồng. Nguồn thu này chỉ chiếm 8,2% tổng số thu so với con số 12,3% năm 2015.

Ảnh hưởng của việc thực hiện các cam kết FTAs: Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các lô hàng có C/O chiếm 23,03% tổng kim ngạch, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2015. Việc giảm thuế sâu đã làm cho các doanh nghiệp nhập khẩu đã chuyển hướng nhập khẩu từ thị trường có thuế suất thuế nhập khẩu cao sang thị trường có thuế suất thuế thấp làm giảm thu NSNN của hải quan. Dù kim ngạch nhập khẩu có thuế năm 2016 tăng 9,4%, nhưng số thu tương ứng chỉ tăng 3,8%. So với năm 2015, số thu từ thuế nhập khẩu đã giảm khoảng 5.564 tỷ đồng.

GDP không đạt như dự báo: Dự toán 2016 được xây dựng trên các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô GDP đầu năm được dự báo là 6,7%, kim ngạch XK tăng 10%. Tuy nhiên, trên thực tế, GDP năm 2016 chỉ đạt khoảng 6,21%, kim ngạch XK chỉ tăng khoảng 8,9% cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt kỳ vọng, đã làm ảnh hưởng số thu NSNN của hải quan.

Để đạt chỉ tiêu thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt như: Giao chỉ tiêu thu và đôn đốc thường xuyên công tác thu đối với từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách quá trình triển khai thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Chủ động rà soát kiểm tra các mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn; Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ, chống gian lận thương mại trong khâu làm thủ tục hải quan...

(PV)