Năm 2016 thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan NK đường

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo cơ chế điều hành nhập khẩu đường trong năm 2015 thực hiện theo phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan như hiện hành. Năm 2016, Phó Thủ tướng đồng ý thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 252/BCT-XNK ngày 7/5/2015.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Mía đường Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nghiên cứu ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, bảo đảm công khai, minh bạch và phù hợp với các cam kết quốc tế để thực hiện thí điểm cơ chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

Bên cạnh đó, căn cứ kết quả thực hiện thí điểm trong năm 2016, Bộ Công Thương tổng kết, đánh giá hiệu quả của phương thức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; tác động của phương thức này đến các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, người tiêu dùng, các nhà máy đường, người nông dân trồng mía, cung cầu thị trường đường trong nước và phản ứng từ các thành viên WTO. Trên cơ sở đó, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương thức điều hành phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với cơ chế nhập khẩu đường do Tập đoàn Hoàng Anh - Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong năm 2015, Phó Thủ tướng chấp thuận đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 252/BCT-XNK ngày 7/5/2015.

(P.An)