Năm 2021: Tổng cục Hải quan tích hợp 26 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

(eFinance Online) - Theo Tổng cục Hải quan, năm 2021, ngành Hải quan sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 22 thủ tục hành chính và tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo kế hoạch hết năm 2021, Tổng cục Hải quan tích hợp 98 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Năm 2020, Tổng cục Hải quan đã tích hợp được 72 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, trong quý II và quý III/2021, Tổng cục Hải quan sẽ cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế; thủ tục mở rộng, thu hẹp di chuyển, chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế; thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại cửa hàng miễn thuế; thủ tục xác nhận kho xăng dầu đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan; thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan…

Trong quý IV/2021, Tổng cục Hải quan sẽ tích hợp 26 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 31 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điểu 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đổi với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 02 cục hải quan.

Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Điều 1 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điểu 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ: phải nging hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để san xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại 2 chi cục hải quan trở lên trong cùng một cục hải quan.

Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng miễn thuế.  

Như vậy, ngoài hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn, các doanh nghiệp có thêm một kênh để có thể thực hiện trực tuyến một số thủ tục hải quan trên nền tảng Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Kim Liên