"Ngành Hải quan cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách, hiện đại hóa hải quan"

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Tổng cục Hải quan chiều 9/7. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên.
Thủ tướng và đoàn đại biểu thăm Trung tâm Quản lí và Vận hành hệ thống CNTT hải quan. Ảnh: Báo Hải quan.Thủ tướng và đoàn đại biểu thăm Trung tâm Quản lí và Vận hành hệ thống CNTT hải quan. Ảnh: Báo Hải quan.

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã báo cáo Thủ tướng và Đoàn công tác của Chính phủ những kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa mà ngành Hải quan đã và đang tập trung thực hiện thời gian qua. Đặc biệt trong bối cảnh triển khai công cuộc cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã xác định trọng tâm của đơn vị là cải cách thủ tục hải quan dựa trên phương pháp quản lí hải quan hiện đại theo hướng tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ và cam kết quốc tế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT).

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đặc biệt là 9 lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Thực hiện thủ tục hải quan điện tử; triển khai thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; đảm bảo cam kết của Chính phủ trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; thực hiện chế độ DN ưu tiên; thực hiện cấu phần Nghiên cứu thời gian giải phóng hàng của dự án “Hỗ trợ kĩ thuật tư vấn và chính sách vùng”; thực hiện việc đầu tư trang thiết bị để phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và đảm bảo an toàn, an ninh; chú trọng công tác quản lí rủi ro, kiểm tra sau thông quan; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác điều tra chống buôn lậu; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 4 giải pháp để ngành Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa, bao gồm: Thứ nhất, Thủ tướng cho phép tiếp tục đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ giai đoạn 2 của Dự án VNACCS/VCIS để Hệ thống thật sự hoàn chỉnh, phát huy tối đa hiệu quả. Thứ hai, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan đẩy mạnh quá trình đơn giản hóa/tự động hóa thủ tục hành chính trong quản lí chuyên ngành; đầu tư hạ tầng CNTT để thực hiện đầy đủ các quy định của Thủ tướng Chính phủ về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Thứ ba, Thủ tướng cho phép nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK nhằm tháo gỡ vướng mắc khi thông quan hàng hóa XNK thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng và an toàn thực phẩm. Thứ tư, Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị có liên quan trong quá trình đầu tư/quản lí sân bay/cảng biển quốc tế cần đảm bảo điều kiện làm việc và bố trí địa điểm lắp đặt các trang thiết bị kĩ thuật phục vụ công tác quản lí hải quan, quản lí Nhà nước về kiểm tra chất lượng, tiêu chuẩn hàng hoá.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và hoan nghênh, biểu dương cố gắng, nỗ lực to lớn của ngành Hải quan trong công tác cải cách, hiện đại hóa, góp phần quan trọng vào công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và tiến trình hội nhập, phát triển của đất nước. Tuy nhiên, những kết quả của ngành Hải quan đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thủ tướng chỉ đạo ngành Hải quan phải tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết tâm xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp có trình độ ngang bằng các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Thủ tướng yêu cầu thời gian tới ngành Hải quan cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào cải cách, hiện đại hóa hải quan; đảm bảo tiến độ, chất lượng việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng; giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ cán bộ.

(Phương An)