Ngành Hải quan: Công khai giải quyết thủ tục hành chính trên mạng

(eFinance Online) - Năm 2018, Cổng Thông tin điện tử hải quan đã thực hiện cung cấp đầy đủ các thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cổng Thông tin điện tử hải quan bám sát định hướng tuyên truyền, tăng cường số lượng và chất lượng tin bài; đồng thời đăng tải kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực hải quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc giải đáp vướng mắc của bạn đọc gửi về Cổng Thông tin điện tử hải quan. Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử hải quan còn tiếp tục đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật hải quan cho người dân và doanh nghiệp trên Cổng cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Từ ngày 01/01/2018 đến 19/10/2018, Cổng Thông tin điện tử hải quan đã đăng tải 743 văn bản quy phạm pháp luật, thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan. Hiện nay, ngoài Cổng Thông tin điện tử hải quan, toàn ngành Hải quan có 32 cổng, trang thông tin điện tử của các cục hải quan địa phương hoạt động độc lập.

Thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, trong năm 2018, Tổng cục Hải quan đã tiếp tục mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử hải quan. Tính đến nay có 173/183 thủ tục hành chính hải quan (chiếm hơn 94,5% số lượng thủ tục hành chính) đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 và mức 4 (trong đó có 164 thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4) cho phép người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến thông qua mạng internet.

Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan còn cung cấp nhiều thông tin, dịch vụ công trực tuyến khác hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan. Cổng Thông tin tờ khai hải quan điện tử (theo Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) hỗ trợ các cơ quan liên quan như cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng, cơ quan cấp C/O tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử một cách nhanh chóng để sử dụng trong các hoạt động nghiệp vụ.

Việc thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử góp phần giảm sự tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cán bộ công chức. Đồng thời, doanh nghiệp có thể theo dõi trực tuyến toàn bộ quá trình xử lý thủ tục hành chính, góp phần công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan hải quan.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo kịp thời cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong trường hợp có sự sửa đổi hoặc bổ sung các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng phương thức điện tử thay thế cho thủ công để thực hiện thủ tục hành chính.

Phương An