Ngành hải quan tăng cường áp dụng quản lý rủi ro với hoạt động nghiệp vụ

Báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 cho biết, trong năm vừa qua, ngành hải quan đã thực hiện triển khai và tăng cường hiệu quả trong việc áp dụng quản lý rủi ro đối với hoạt động nghiệp vụ trước, trong và sau thông quan.

Ngành hải quan tăng cường áp dụng quản lý rủi ro với hoạt động nghiệp vụ

Đối với hoạt động nghiệp vụ trước thông quan, ngành hải quan đã hoàn thiện và hỗ trợ vận hành hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh (e-manifest); Áp dùng quản lý rủi ro đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Đồng thời, kiểm tra hàng hóa trong quá trình xếp, dỡ, vận chuyển, lưu giữ tại kho, bãi, cảng, khu vực cửa khẩu bằng biện pháp soi chiếu qua máy soi. Theo đó, tính đến ngày 30/11/2015 đã tiến hành lựa chọn soi chiếu trước và sau thông quan đối với 668 container hàng hóa XNK đường biển, 332 palllet hàng hóa XNK đường không, trong đó phát hiện 9 container vi phạm (tỷ lệ phát hiện là 1,35%) tại TP Hồ Chí Minh. Hiện công tác này đang tiếp tục triển khai ở Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan.

Ngành hải quan cũng đã thu thập, cập nhật thông tin đối với 12.309 hồn sơ doanh nghiệp; tổ chức đánh giá tuân thủ và xếp hạng rủi ro đối với 86.908 doanh nghiệp hoạt động XNK. Đánh giá, phân loại và chuyển giao danh sách 3.520 doanh nghiệp FDI kiểm tra sau thông quan để thẩm định đánh giá tuân thủ giai đoạn 2015-2016.

Đối với hoạt động nghiệp vụ trong thông quan, đã thực hiện phân luồng quyết định kiểm tra đối với 717.770 tờ khai (tăng 16,2% so với cùng kỳ 2014), trong đó tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa từng bước được giảm thiểu đáp ứng yêu cầu cải cách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cụ thể: luồng đỏ đạt 7,82% (giảm 1,96% so với cùng kỳ năm 2014), luồng vàng đạt 37,79%, luồng xanh đạt 54,39%.

Đối với hoạt động nghiệp vụ sau thông quan, ngành hải quan đã thực hiện xây dựng kết nối giữa hệ thống Quản lý rủi ro (RM) và STQ01, trong đó tự động cập nhật trực tiếp vào hệ thống RM kết quả kiểm tra sau thông quan trên hệ thống STQ01 quản lý hoạt động của doanh nghiệp; Cung cấp thông tin rủi ro, đề nghị kiểm tra sau thông quan đối với 43 doanh nghiệp, 703 tờ khai hàng hóa XNK.

(T.H)