Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.523 tỷ đồng trong 6 tháng

Theo Tổng cục Hải quan, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) từ 01/01 đến hết 30/6/2014 đạt 117.523 tỷ đồng, đạt 52,5% dự toán, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thuế xuất nhập khẩu (XNK) là 38.173 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 6.912 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường (BVMT) 94 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng (GTGT) 72.216 tỷ đồng và thu khác 127 tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Lý giải nguyên nhân tăng thu 6 tháng đầu năm 2014, Tổng cục Hải quan cho biết: Do kim ngạch của một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch lớn, thuế suất cao tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể là xăng dầu tăng 6.650 tỷ đồng; ô tô nguyên chiếc tăng 3.300 tỷ đồng; linh kiện, phụ tùng ô tô tăng 1.100  tỷ đồng; máy móc thiết bị phụ tùng tăng 2.440 tỷ đồng.

Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trên vùng biển thuộc thềm lục địa của Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nói chung và tình hình thu NSNN nói riêng. Lợi dụng tình hình trên, một số đối tượng xấu đã kích động quần chúng biểu tình, tuần hành để gây rối, phá hoại tài sản, nhà xưởng, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với các biện pháp hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, các Bộ, Ngành, đến nay các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất. Ngành Hải quan đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ về thủ tục cũng như áp dụng đầy đủ chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Tài chính cho các doanh nghiệp bị thiệt hại. Mặc dù các doanh nghiệp hoạt động trở lại nhưng mới chỉ là phục hồi dần dần khả năng sản xuất chưa thể đi vào sản xuất như trước khi xảy ra thiệt hại.

Riêng số thu NSNN của tháng 6/2014 giảm 1.400 tỷ đồng so với tháng 5/2014, Tổng cục Hải quan cho biết: Ngoài nguyên nhân  là do kim ngạch XNK của một số mặt hàng có kim ngạch lớn, thuế suất cao giảm so với tháng trước, như xăng dầu, ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, máy móc thiết bị phụ tùng... Còn có nguyên nhân ước giảm thu từ hoạt động XNK với Trung Quốc khoảng 860 tỷ đồng.

Trong công tác thu NSNN từ nay đến hết năm, ngành Hải quan đặt mục tiêu quyết tâm thu NSNN năm 2014 vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao 230.000 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, ngành Hải quan triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể như: Theo dõi, phân tích kết quả thu và tác động của tình hình biến động biển Đông đến hoạt động kinh tế - xã hội để đề ra các giải pháp quản lý hiệu quả; Tổ chức rà soát toàn bộ nguồn thu, phát hiện kịp thời các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng, loại hình kinh doanh có khả năng thu lớn để có biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu. Đẩy mạnh công tác chống thất thu, qua công tác tham vấn giá, xác định trị giá, xác định mã số tính thuế, KTSTQ; Tăng cường kiểm tra các trường hợp miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế. Đối với công tác quản lý thu hồi nợ thuế, tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy trình quản lý nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thành lập đoàn kiểm tra tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về công tác lý nợ thuế phân loại nợ thuế, đôn đốc nợ thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế trong thu hồi nợ thuế. Tập trung xử lý thu hồi thuế nợ đọng: Rà soát các doanh nghiệp có nợ thuế lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu nguyên liệu...

(PV)