Ngành Hải quan triển khai thành công các địa điểm tập kiểm tra chuyên ngành

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa NK ảnh hưởng đến sức khỏe con người trong dịp Tết nguyên đán 2016, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành xây dựng Đề án “Giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra chuyên ngành hàng hóa XNK” cải cách TTHC.

Ảnh minh họa - nguồn: Diễn Đàn Doanh Nghiệp.Ảnh minh họa - nguồn: Diễn Đàn Doanh Nghiệp.

Theo đó, triển khai Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tính đến thời điểm 15/01/2016, ngành Hải quan đã triển khai kiểm tra chuyên ngành tại 7 cục hải quan (Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh (02 địa điểm), Đà Nẵng, Lào Cai) tập trung tại các cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường bộ và sân bay quốc tế có lưu lượng hàng hóa lớn. Kết quả đã hoàn thành trước 15 ngày so với kế hoạch đề ra...

Việc triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cửa khẩu được các DN XNK đồng tình ủng hộ, các DN sẽ tiết kiệm được thời gian chờ đợi, kiểm tra hồ sơ, mẫu hàng hóa, kiểm tra hàng hóa XNK thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý và cơ quan kiểm tra chuyên ngành thực hiện nhanh chóng, kịp thời trong hoạt động quản lý kiểm tra, kiểm soát, trao đổi thông tin đến hàng hóa XNK thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Với những nỗ lực trên đây, hoạt động XNK của DN đã được thông thoáng, hiệu quả hơn rất nhiều.

(PV)