Ngày 25/05/2015: Hệ thống NSW sẽ kết nối thủ tục hành chính đăng kiểm tại Hải Phòng

Hệ thống một cửa quốc gia (NSW) là hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia để đáp ứng yêu cầu kết nối giữa doanh nghiệp và các bộ, ngành như: Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... trong việc cấp phép các chứng từ để thông quan cho hàng hóa XNK phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trước kia, doanh nghiệp muốn làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh phải đến thực hiện thủ công các thủ tục hành chính tại các cơ quan liên quan, sau khi được các cơ quan nêu trên cấp phép doanh nghiệp đến lấy giấy phép và thực hiện khai báo với cơ quan hải quan (qua hệ thống của cơ quan hải quan) để làm thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Nay, với việc thực hiện quy trình xử lý trên Hệ thống một cửa quốc gia, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoặc doanh nghiệp có phương tiện xuất nhập cảnh sẽ gửi thông tin yêu cầu tới Hệ thống một cửa quốc gia. Các cơ quan quản lý chuyên ngành truy cập Hệ thống một cửa quốc gia để kiểm tra và đưa ra quyết định xử lý đồng ý cấp phép hoặc từ chối cấp phép. Các quyết định cấp phép trên Hệ thống một cửa quốc gia được dùng làm căn cứ để cơ quan hải quan thông quan theo quy định.

Việc sử dụng hệ thống một cửa quốc gia để thực hiện các thủ tục như trên sẽ rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu và vận tải quốc tế tạo nhiều thuận lợi thiết thực cho doanh nghiệp và góp phần cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan Chính phủ.

Theo Cục Hải quan Hải Phòng đến ngày 25/05/2015, hệ thống một cửa quốc gia sẽ kết nối để thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm tại Hải Phòng. Để tham gia cơ chế một cửa quốc gia doanh nghiệp thực hiện đăng ký sử dụng chữ ký số và đăng ký tài khoản sử dụng. Việc đăng ký chữ ký số và tài khoản và sử dụng hệ thống doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn/.

Ngoài ra doanh nghiêp có thể liên hệ trực tiếp đến Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tại Cục Hải quan TP Hải Phòng để hỗ trợ: Địa chỉ: Phòng 705, tầng 7, Trung tâm Dữ liệu & CNTT, Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Số 59 đường Lê Hồng Phong; Điện thoại cơ quan: 0313.55.02.40.

(Tân Vũ)