Nghiêm khắc xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 190/2013/TT-BTC quy định chi tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, kể từ ngày 26/01/2014, cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về hải quan mà chậm nộp sẽ phải nộp thêm 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Phạt 20% số thuế  chênh lệch đối với hành vi khai nhiều hơn so với thực tế hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gia công, sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu và hàng tái xuất nếu số tiền thuế chênh lệch dưới 100 Triệu. 

Trường hợp số tiền thuế chênh lệch trên 100 Triệu và chưa tới mức chịu trách nhiệm hính sự thì phạt ít nhất 100% số tiền thuế chênh lệch.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng có quy định Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 13 Nghị định; Vi phạm quy định về kiểm tra hải quan, thanh tra thuế; giám sát hải quan; kiểm soát hải quan quy định tại Điều 10, 11, 12 Nghị định; Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng quy định tại Điều 9 Nghị định; ...

(T.H)