Người khai hải quan phải bổ sung C/O trong vòng 30 ngày

(eFinance Online) - Theo  Công văn 13959/BTC-TCHQ hướng dẫn bổ sung Công văn 12802/BTC-TCHQ  về thời điểm nộp C/O, người khai hải quan phải bổ sung C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.
Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để được xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng.

Trong trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan.

Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

(T.H)