Nhìn lại một năm chống thất thu ngân sách của ngành Hải quan

Công tác chống thất thu ngân sách đã được Tổng cục Hải quan triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm 2014, cụ thể ngày 27/01/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1175/TCHQ-TXNK chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện thu NSNN năm 2014 và công văn số 9367/TCHQ-TXNK ngày 25/7/204 về việc điều hành thu NSNN năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Hải quan.

Đối với công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nợ thuế, phấn đấu đến 31/12/2014 số thu hồi nợ thuế quá hạn đạt 2.811 tỷ đồng (theo Quyết định 318/QĐ-TCHQ ngày 25/2/2014), xóa hết các khoản nợ thuộc đối tượng xóa theo trọng tâm.

Mặc dù, cơ quan Hải quan các cấp đã có nhiều cố gắng trong đôn đốc thu đòi nợ thuế, nhưng do tình hình tài chính của các doanh nghiệp trong năm qua vẫn còn nhiều khó khăn, nên kết quả thu hồi nợ thuế còn nhiều hạn chế. Tính đến ngày 15/11/2014 toàn ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý được nợ thuế của các tờ khai quá hạn phát sinh từ 01/01/2014 trở về trước là 1.785 tỷ đồng (số giao chỉ tiêu thu hồi theo Quyết định 318/QĐ - TCHQ ngày 25/02/2014 là 2.811 tỷ đồng - thu đạt 63,5%). Tổng hợp số nợ thuế được xoá (tính đến ngày 30/11/2014) của các DNNN đã có quyết định giải thể và chuyển đổi cổ phần hoá là 455 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua công tác kiểm tra sau thông quan cũng đã góp phần giúp doanh nghiệp hiểu rõ quy định của pháp luật, khai báo đúng quy định, xử lý các sai sót, ngăn chặn kịp thời các trường hợp cố tình sai phạm. Đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền, các bộ ngành có liên quan đề xuất sửa đổi các quy định của chính sách, chuyển bộ phận quản lý rủi ro xem xét, phân luồng kiểm tra quản lý phù hợp, góp phần chống gian lận thương mại, tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Tính đến ngày 20/12/2014, lực lượng kiểm tra sau thông quan đã ra quyết định truy thu 1.091 tỷ đồng (bằng 123% so với cùng kỳ năm 2013), đã thực thu vào NSNN 1.096 tỷ đồng (bằng 128% so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm cả thu nợ từ những năm trước chuyển sang).

Năm 2014, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ được Tổng cục Hải quan thực hiện đúng kế hoạch. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị với các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung các chính sách phù hợp với thực tế.

Tính đến ngày 20/12/2014, tổng số tiền kiến nghị truy thu qua công tác thanh tra, kiểm tra hơn 40 tỷ đồng, đã nộp NSNN hơn 25,4 tỷ đồng, truy hoàn 146,7 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, để triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Lãnh đạo Bộ Tài chính, các đơn vị trong Tổng cục đã chủ động thu thập thông tin, nắm vững địa bàn, xây dựng phương án, xác lập chuyên án đấu tranh hiệu quả, đồng thời làm tốt vai trò của cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo 389 quốc gia.

Với việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đã đưa ra, công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Chủ động kiểm soát được tình hình, địa bàn, mặt hàng trọng điểm; Số vụ, trị giá hàng hoá vi phạm giảm so với năm 2013. Cụ thể, tính đến ngày 15/12/2014, đã phát hiện, bắt giữ được 18.448 vụ (giảm 16,19% về số vụ so với cùng kỳ năm 2013), trị giá hàng hóa vi phạm ước tính  400 tỷ 976 triệu đồng (giảm 29,08% so với cùng kỳ năm 2013), thu nộp NSNN 134 tỷ 567 triệu đồng, khởi tố 25 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 59 vụ.

(KL)