Nỗ lực của các cục hải quan trong thu ngân sách

Theo Cục Hải quan Quảng Bình, tính đến ngày 15/10/2013, ngành Hải quan Quảng Bình thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 256,6 tỷ đồng, bằng 74,2% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 63,2% so với chỉ tiêu phấn đấu năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thuế xuất khẩu (XK) đạt 38,4 tỷ đồng, thuế nhập khẩu (NK) và tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)  đạt 2,1 tỷ đồng, thuế VAT đạt 215,7 tỷ đồng, thu khác đạt 0,4 tỷ đồng. Thu ngân sách của ngành Hải quan Quảng Bình tăng là do một số doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu dây chuyền máy móc, thiết bị thuộc một số dự án đầu tư tạo tài sản cố định. Loại hình này chiếm tỷ trọng lớn về kim ngạch cung như thuế GTGT, tạo nguồn thu ngân sách khá cho đơn vị. Trong 10 tháng năm 2013, ngành Hải quan Quảng Bình đã làm thủ tục hải quan cho 9.634 tờ khai, tăng 52,6% so với năm 2012. Trong đó, có 8.564 tờ khai thương mại, 1.070 tờ khai phi thương mại và tờ khai quá cảnh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt trên 1,237 tỷ USD, tăng 423% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 114,3 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 199,2 triệu USD; kim ngạch hàng hóa quá cảnh ước đạt 923,9 triệu USD.

** Hà Tĩnh: Tin từ Cục Hải quan Hà Tĩnh cho hay, tình hình thu ngân sách trong 10 tháng năm 2013 (tính đến ngày 15/10/2013) của ngành Hải quan Hà Tĩnh đạt 734,4 tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán được Bộ Tài chính giao. Trong đó, thu thuế XK đạt 22,735 tỷ đồng, thuế NK đạt 146,494 tỷ đồng; thu thuế GTGT đạt 561,947 tỷ đồng; thu thuế TTĐB đạt 1,261 tỷ đồng; thuế BVMT đạt 1,825 tỷ đồng; thu khác đạt 165 triệu đồng. Trong 10 tháng năm 2013, tổng kim ngạch XNK trên địa bàn lũy kế đến hết ngày 15/10/2013 đạt 1,792 tỷ USD. Trong đó , tổng kim ngạch XK đạt 685,613 triệu USD; tổng kim ngạch NK đạt 1,107 tỷ USD.

** Hà Nội: Cục Hải quan TP. Hà Nội cho biết, tính đến hết ngày 15/10/2013, ngành Hải quan Hà Nội thu ngân sách Nhà nước trong 10 tháng năm 2013 ước đạt 10.698 tỷ đồng, bằng 67,4% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao năm 2013. Trong đó, thu thuế VAT đạt 7.363,1 tỷ  đồng, thuế XK đạt 353,9 tỷ đồng; thuế NK đạt 2.888,7 tỷ đồng, thuế TTĐB đạt 74,5 tỷ đồng, các khoản thu khác đạt 17,8 tỷ đồng. Tính riêng trong kỳ từ ngày 16/9/2013 đến ngày 15/10/2013, thu ngân sách của Hải quan Hà Nội ước đạt 1.030,3 tỷ đồng, bằng 82,17% so với cùng kỳ tháng trước và bằng 114,71% so với cùng kỳ năm 2012.

** Điện Biên: Theo Báo cáo của Cục Hải quan Điện Biên, tính đến hết ngày 15/10/2013, ngành Hải quan Điện Biên thu ngân sách trên địa bàn trong 10 tháng năm 2013 ước đạt hơn 45,573 tỷ đồng, đạt 76% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013. Trong đó, thu thuế VAT đạt 44,449 tỷ đồng; thuế XK đạt 525,346 triệu đồng; thuế NK đạt 517,948 triệu đồng; các khoản thu khác đạt 80,62 triệu đồng. Trong 10 tháng năm 2013, tổng kim ngạch XNK hàng hóa trên địa bàn ước đạt trên 37,765 triệu USD tương đương 786,6 tỷ đồng. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 17,672 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 20,093 triệu USD. Tổng số tờ khai đã đăng ký làm thủ tục hải quan đạt 961 tờ khai. Trong đó, số tờ khai xuất khẩu đạt 750 tờ khai; nhập khẩu đạt 211 tờ khai, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2012.

** Cần Thơ: Theo báo cáo của Cục Hải quan Cần Thơ, tính đến hết ngày 15/10/2013, thu ngân sách của ngành Hải quan Cần Thơ ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013 được Tổng cục Hải quan giao bổ sung là 1.160 tỉ đồng.

(Phương An - tổng hợp từ MOF)