Nửa năm 2016: Ngành Hải quan thu ngân sách đạt 123.733 tỷ đồng

(eFinance Online) - Năm 2016, Tổng cục Hải quan được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước 270.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục Hải quan, số thu từ 01/01-30/6/2016 đạt 123.733 tỷ đồng (theo số liệu nhanh từ Kho
bạc Nhà nước), bằng 47,3% dự toán, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm 2015
Ảnh minh họa - nguồn: Báo Bình Dương.Ảnh minh họa - nguồn: Báo Bình Dương.
Mặc dù còn nhiều khó khăn song Tổng cục Hải quan cho biết sẽ tích cực triển khai các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. 
 Từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2016, ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 3.626 cuộc, trong đó 15,8% số cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan (bằng 43% chỉ tiêu được giao), 85,2% số cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan; thực thu vào ngân sách Nhà nước 873,05 tỷ đồng, đạt 31% chỉ tiêu được giao.
 Một số đơn vị có số thu lớn như Cục Kiểm tra sau thông quan, các Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Hà Nội… Một số đơn vị có số thu tăng so với cùng kỳ năm 2015 như Cục Hải quan TP Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Định, Thanh Hóa…

Cũng theo Tổng cục Hải quan, toàn ngành làm thủ tục cho lượng hàng hóa đạt trị giá kim ngạch 162,58 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó xuất khẩu ước đạt 82,09 tỷ USD, tăng 5,7% và nhập khẩu đạt 80,49 tỷ USD, giảm 0,8%.

(PV)