Phải cập nhật thông tin nộp tiền vào cổng thanh toán thuế điện tử hải quan

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với các ngân hàng thương mại trong việc phối hợp triển khai thu ngân sách Nhà nước (NSNN) giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Nhằm nâng cao cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN), tăng tốc độ xử lý thông tin, kịp thời xử lý thông quan hàng hóa, giảm chi phí, nguồn nhân lực trong đối chiếu số liệu, bảo đảm tính thống nhất của thông tin, chứng từ, ngày 28/8/2014, Bộ Tài chính có Thông tư 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Hầu hết các ngân hàng thương mại ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan đã triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định tại Thông tư 126/2014/TT-BTC ngày 28/8/2014 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên trên thực tế, theo báo cáo của một số doanh nghiệp và cục hải quan địa phương, việc truyền nhận tại một số chi nhánh, một số điểm giao dịch chưa thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 126/2014/TT-BTC thông tin chưa đầy đủ, kịp thời, ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa xác định thời hạn nộp thuế cho người nộp thuế...

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Hải quan đã có văn bản đề nghị các ngân hàng thương mại chỉ đạo toàn bộ các chi nhánh, điểm thu, điểm giao dịch của ngân hàng thương mại (bao gồm cả các điểm thu hộ ngân sách nhà nước của ngân hàng ủy nhiệm thu do Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm, trừ các ngân hàng thương mại còn trong giai đoạn đang triển khai thí điểm) thực hiện thu tiền hoặc chuyển tiền của doanh nghiệp để nộp tiền thuế vào NSNN thì khai thác số phải thu và cập nhật thông tin nộp tiền đầy đủ, kịp thời vào cổng thanh toán thuế điện tử của hải quan ngay sau khi thu tiền của người nộp thuế.

(PV)