Phấn đấu hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tới các Bộ, ngành

Tại thông báo Kết luận của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia, Phó thủ tướng biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia như Báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã nêu, đặc biệt là việc chủ động, tích của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Cơ quan Thường trực trong thực hiện giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, trong đó có nhiều nội dung đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Phấn đấu hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tới các Bộ, ngành

Để có được kết quả kể trên là nhờ sự lãnh đạo, quyết tâm chính trị cao từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, trong đó việc phát huy vai trò của Người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bộ máy tham mưu, giúp việc của các Bộ, đơn vị tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đề ra quyết liệt với những biện pháp cụ thể, điều phối, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, trong đó nổi bật là vai trò của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã huy động nguồn lực, hoàn thành xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Tuy nhiên, việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc, như: việc phối, kết hợp giữa các Bộ, đơn vị vẫn còn chưa nhịp nhàng, chặt chẽ; còn phát sinh các lỗi về kỹ thuật; quy trình xử lý thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia chưa kịp thời; doanh nghiệp vẫn phải nộp chứng từ giấy song song với hồ sơ điện tử... Vì vậy, các Bộ, đơn vị, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để có giải pháp, lộ trình khắc phục ngay những tồn tại, vướng mắc này.

Về mục tiêu trong năm tới, Phó Thủ tướng cho biết, trong hai năm 2015 và 2016, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và cơ bản hoàn thành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tới tất cả các Bộ, ngành và áp dụng đối với toàn bộ các thủ tục hành chính có liên quan.

Tháng 10 năm 2015, các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Y tế thực hiện đầy đủ các thủ tục đã đăng ký thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong tháng 10 năm 2015, các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành Đề án và thực hiện kết nối Cơ chế một cửa quốc gia. Áp dụng hồ sơ, chứng từ điện tử thay thế hồ sơ, chứng từ giấy, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Sẵn sàng thực hiện kết nối với các nước ASEAN, đến tháng 10 năm 2015 phấn đấu kết nối với ít nhất 01 nước; chuẩn bị kết nối với các nước khác ngoài ASEAN.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 7 năm 2015, Các Bộ, cơ quan rà soát và hoàn thành việc đăng ký với Ban Chỉ đạo (thông qua Cơ quan Thường trực) danh mục các thủ tục hành chính kèm theo lộ trình kết nối Cơ chế một cửa quốc gia, đảm bảo trong năm 2015 và 2016 tất cả các thủ tục hành chính được thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong quý II năm 2016, các Bộ, đơn vị chưa kết nối Cơ chế một cửa quốc gia tiến hành rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, đơn vị mình để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nhằm thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đồng bộ, thống nhất....

(T.H)