Phân loại mặt hàng Phân bón nhập khẩu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/XNK-2015 ngày 05/02/2015 của Công ty TNHH Phân bón hữu cơ Mê Kông đề nghị hướng dẫn áp mã thuế mặt hàng “Phân bón NPK bổ sung Hữu cơ Vigrow 16-3-3 với hàm lượng dinh dưỡng: N (Đạm): 16%P2O2 (Lân): 3%, K2O (Kali): 3%, Hữu cơ: 6%, dạng hạt, đóng gói 50kg/bao” nhập khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trả lời vấn đề này, Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Thông tư 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngay 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì:

Nếu mặt hàng nhập khẩu của Công ty là Phân bón có nguồn gốc hoàn toàn từ động vật hoặc thực vật thì được phân loại vào nhóm 31.01Phân bón gốc thực vật hoặc động vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật "

Nếu mặt hàng nhập khẩu của Công ty là Phân bón có thành phần là Phân khoáng, phân hóa học và phân hữu cơ hoặc là Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và ka li thì được phân loại vào nhóm 31.05 bao gồm các mặt hàng là “Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ; phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.

Để phân loại chính xác mặt hàng nhập khẩu nêu trên cần phải căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, hàng hóa thực tế nhập khẩu và kết quả phân tích hàng hóa.

(T.H)