Phối hợp quản lý hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa

Nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ và tránh thất thu ngân sách nhà nước trong quá trình hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, sau khi thống nhất với Tổng cục Thuế phương án phối hợp hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi các cục hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT hàng NK nộp nhầm, nộp thừa. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Cụ thể, sau khi ban hành quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, cơ quan hải quan có trách nhiệm gửi 01 bản quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả khoản thu NSNN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế để theo dõi.

Định kỳ, chậm nhất ngày 10 hàng tháng, cơ quan thuế có trách nhiệm tổng hợp danh sách các quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa mà cơ quan thuế đã nhận được trong tháng trước và thông báo lại với cơ quan hải quan qua thư điện tử (sử dụng thư nội bộ của từng ngành - .customs.gov.vn.gdtgov.vn, không sử dụng thư cá nhân).

Các cục hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan thiết lập một email chung của đơn vị để trao đổi thông tin phối hợp hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa với cơ quan thuế; khi ra quyết định hoàn thuế và gửi cơ quan thuế, cán bộ hải quan ghi rõ địa chỉ thư điện tử của cơ quan hải quan để nhận phản hồi từ cơ quan thuế.

(P.An)