Phối hợp triển khai thu NSNN giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng

Tổng cục Hải quan vừa có một số ý kiến trao đổi với các ngân hàng thương mại (NHTM) đã ký thỏa thuận phối hợp thu với Tổng cục Hải quan về công tác phối hợp trong khâu thu nộp ngân sách.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, căn cứ Điều 3, Điều 4 của Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN giữa Tổng cục Hải quan và các NHTM, đối với từng giao dịch NHTM đã nhận được đủ thông tin trả về từ Cổng thanh toán điện tử của Hải quan thì sau khi hạch toán vào tài khoản của KBNN mở tại ngân hàng, NHTM tạo và gửi ngay thông điệp xác nhận các thông tin liên quan đến khoản thu sang Cổng thanh toán điện tử của Hải quan.

Theo phản ánh của một số đơn vị hải quan địa phương, người khai hải quan đã nộp thuế tại một trong các NHTM đã ký thỏa thuận thu NSNN với Tổng cục Hải quan nhưng thông tin nộp thuế không được cập nhật hoặc cập nhật chậm vào Cổng thông tin điện tử của hải quan. Điều này đã làm ách tắc và không thông thoáng trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Để giải quyết vướng mắc trên, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã đề nghị các NHTM triển khai thu thuế và thu khác, bảo lãnh thuế bằng điện tử trên tất cả các chi nhánh, điểm giao dịch mà các NHTM đã đăng ký giao dịch thanh toán, bảo lãnh điện tử với Tổng cục Hải quan.

Chỉ đạo các chi nhánh, điểm giao dịch NHTM, kể cả điểm thu hộ NSNN do Kho bạc Nhà nước ủy quyền khi thực hiện thu tiền hoặc chuyển tiền của DN để nộp thuế cho cơ quan Hải quan thì khai thác số phải thu và cập nhật thông tin nộp t iền đầy đủ, kịp thời vào Cổng thanh toán thuế điện tử của hải quan gnay sau khi thu tiền, trích tiền từ tài khoản của NNT.

(T.H)