Quý 1/2014: Điểm tình hình thu ngân sách tại các cục hải quan

Theo Cục Hải quan Quảng Ninh, kết quả thu nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) trong quý I/2014 đạt  4.083 tỷ đồng, đạt 21,8% kế hoạch Bộ Tài chính giao năm 2014 (18.750 tỷ đồng); tăng 112% (tương đương 2.157 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cũng trong quý I/2014, Cục Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục và giám sát cho 4.693 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, bằng 309,7% so với cùng kỳ năm 2013; gần 800 nghìn lượt hành khách xuất nhập cảnh bằng 198,5% so với cùng kỳ năm 2013 và tổ chức tiếp nhận bàn giao, quản lý và giám sát thực xuất cho 9.143 container hàng hóa tạm nhập tái xuất các loại. Đăng ký và làm thủ tục thông quan cho hơn 6,5 nghìn tờ khai các loại hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch đạt 1,95 triệu USD.

** Lạng Sơn: Năm 2013 dự toán giao cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) qua địa bàn là 2.500 tỷ đồng. Nhằm tăng thu cho NSNN ngay từ đầu năm Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã giao chỉ tiêu cho từng đơn vị hải quan trực thuộc, thực hiện các giải pháp, kế hoạch thu từ những ngày đầu năm; đẩy mạnh các biện pháp thu hồi nợ đọng , tránh để nợ xấu phát sinh, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tránh gian lận về thuế, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý giá tại các đơn vị. Tổng số thu thuế phát sinh từ ngày 01/01 đến  hết ngày 15/3/2014 đạt 450,3 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2013. Số thuế thực nộp kho bạc toàn Cục đạt 477,4 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2013 (đạt 19% so với kế hoạch giao năm 2014). Tổng số nợ đọng thuế chuyên thu tính đến 15/3/2014 là 258,3 tỷ đồng.

Trong quý 1/2014, Cục Hải quan Lạng Sơn đã thực hiện tham vấn, xác định trị giá cho 152 bộ tờ khai (chấp nhận: 122 bộ; bác bỏ: 30 bộ). Tổng số thuế điều chỉnh tăng sau tham vấn là 4,073 tỷ đồng.

** Hà Nội: Cục Hải quan Hà Nội cho biết, do nỗ lực áp dụng các biện pháp chống thất thu ngân sách, số NSNN trong tháng 3/2014 của Cục thu được 1188,24 tỷ đồng, bằng 131.3% so với tháng trước. Lũy kế đến ngày 15/3/2014 là 2.555 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 17,6% kế hoạch được giao năm 2014. Số thu hồi nợ chuyên thu quá hạn tại thời điểm 1/1/2014 tính đến ngày 15/3/2014 là 46,57 tỷ đồng.

** Đồng Nai: Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, tổng số thu thuế trong kỳ đạt 2.343,2 tỷ đồng, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2013 và đạt 17% so với chỉ tiêu thu thuế năm 2014. Trong đó, số thu thuế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lũy kế đến 15/3/2014 đạt 2.309 tỷ đồng, bằng  17,15% so với chỉ tiêu thu thuế năm 2014. Trong đó, thuế XNK và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)  đạt 672 tỷ đồng, bằng 165% so với cùng kỳ năm 2013; Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đạt 1.631,7 tỷ đồng, bằng 112.57% so với cùng kỳ năm 2013; Thuế bảo vệ môi trường (BVMT), thuế Chống bán phá giá và thu khác đạt 5,5 tỷ đồng bằng 65,5% so với cùng kỳ năm 2013. Số thu thuế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đạt 33,47 tỷ đồng bằng 111,56% so với chỉ tiêu thu thuế năm 2014. Trong đó, thuế XNK và thuế TTĐB đạt 3,11 tỷ đồng; Thuế GTGT đạt 23,84 tỷ đồng, bằng 23% so với cùng kỳ 2013; Thuế BVMT, thuế Chống bán phá giá và thu khác đạt 6,5 tỷ đồng.

** Cần Thơ: Theo báo cáo của Cục Hải quan Cần Thơ, tính đến hết quý I/2014, ngành Hải quan Cần Thơ đã thu nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 332,962 tỷ đồng, bằng 21,83% so với chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao và tăng 182,83% so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2014, Cục Hải quan Cần Thơ được Bộ Tài chính giao chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách là 1.525 tỷ đồng, chỉ tiêu phấn đấu là 1.625 tỷ đồng, tăng gần 90% so với chỉ tiêu năm 2013.

(Kim Liên - tổng hợp từ portal MOF)