Quy định về việc mang vàng khi xuất nhập cảnh Việt Nam

Đề nghị cho biết Nhà nước Việt Nam có cấm mang vàng khối lượng lớn vào hay ra khỏi Việt Nam hay không? Quy định về vấn đề này như thế nào?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Ngày 12/9/2001, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1165/2001/TT-NHNN về việc mang vàng của cá nhân khi xuất nhập cảnh Việt Nam. Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/9/2001:

1. Đối tượng điều chỉnh: Công dân Việt Nam và người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam bằng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc chứng minh thư biên giới mang theo vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu và vàng tiêu chuẩn quốc tế.

2. Không được gửi vàng ra nước ngoài hoặc nhận vàng gửi từ nước ngoài dưới hình thức quà biếu, tặng qua đường bưu điện, hàng không, hàng hải.

3. Mang vàng tiêu chuẩn quốc tế (là vàng khối, vàng thỏi có chất lượng từ 99,5% trở lên và khối lượng từ 1kg trở lên, có nhãn hiệu của nhà sản xuất vàng được Hiệp hội vàng, Sở Giao dịch vàng quốc tế công nhận) nhập cảnh, xuất cảnh bằng hộ chiếu:

- Cá nhân nhập cảnh được mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng 1kg và phải khai báo hải quan. Nếu mang trên 1kg thì phần vượt quá phải được gửi tại kho hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan.

- Cá nhân xuất cảnh muốn mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế phải có giấy phép của Giám đốc Chi nhánh ngân hàng nhà nước cấp tỉnh nơi cư trú cấp và phải khai báo hải quan; nếu khối lượng vàng mang ra không vượt quá khối lượng vàng mang vào có khai báo hải quan, thì không cần giấy phép nhưng phải xuất trình tờ khai hải quan khi nhập cảnh.

4. Mang vàng không phải vàng tiêu chuẩn quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu:

- Cá nhân xuất cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 300 gam trở lên phải khai báo hải quan; nếu mang vàng với tổng khối lượng từ 1kg trở lên thì phải có giấy phép của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng nhà nước cấp tỉnh nơi cư trú cấp; nếu khối lượng vàng mang ra không vượt quá khối lượng vàng mang vào có khai báo hải quan, thì không cần giấy phép nhưng phải xuất trình tờ khai hải quan khi nhập cảnh.

- Cá nhân nhập cảnh mang theo vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 300 gam trở lên phải khai báo hải quan; nếu mang vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng trên 1kg thì phần vượt quá phải được gửi tại kho hải quan để mang ra khi xuất cảnh hoặc làm thủ tục chuyển ra nước ngoài và phải chịu mọi chi phí liên quan.

5. Công dân Việt Nam và người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam bằng giấy thông hành, chứng minh thư biên giới chỉ được mang theo vàng trang sức đeo trên người mang tính chất trang sức và không phải khai báo hải quan, không được mang theo các loại vàng khác.

6. Mang vàng xuất cảnh, nhập cảnh với mục đích định cư:

- Cá nhân nước ngoài được phép định cư tại Việt Nam khi nhập cảnh Việt Nam mang theo vàng trang sức, vàng miếng, vàng mỹ nghệ, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 300 gam trở lên hoặc mang theo vàng tiêu chuẩn quốc tế phải khai báo hải quan nhưng không cần giấy phép.

- Cá nhân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài khi xuất cảnh Việt Nam mang theo vàng trang sức, vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 300 gam trở lên thì phải khai báo hải quan; nếu mang theo vàng mỹ nghệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu với tổng khối lượng từ 3kg trở lên hoặc vàng tiêu chuẩn quốc tế với khối lượng từ 1kg trở lên phải có giấy phép của Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước cấp tỉnh nơi cư trú cấp.

(Theo Quốc Tế)