Quy trình thí điểm trừ lùi, thống kê container hàng hóa nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn thí điểm thực hiện việc trừ lùi và thống kê container hàng hóa nhập khẩu đưa ra và tồn trong địa bàn giám sát hải quan thực hiện trên Hệ thống thông tin e-manifest tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Đội Thủ tục tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh (sau đây gọi là Đội Thủ tục tàu) đề nghị các Hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận khai báo đầy đủ thông tin trên hệ thống E-manifest được dỡ xuống cảng Hải Phòng theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 1870/QĐ-TCHQ ngày 28/9/2011 thực hiện theo Thông tư số 64/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính, công văn số 8077/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2013 của Tổng cục Hải quan.

Trên giao diện khai E-manifest của Hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận đã bổ sung danh sách các cảng/khu vực cảng nơi hàng hóa được dỡ xuống cảng Hải Phòng. Khi làm thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh, công chức hải quan Đội thủ tục tàu đề nghị Hãng tàu/đại lý hãng tàu/công ty giao nhận cung cấp thông tin về khu vực cảng biển nơi hàng hóa được dỡ xuống và thực hiện theo hướng dẫn. Hệ thống sẽ tự động kết xuất thông tin để làm số liệu đầu vào tại từng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển.

Công chức Hải quan đội thủ tục tàu sau khi hoàn thành thủ tục hải quan đối với tàu biển nhập cảnh/tàu biển nhập chuyển cảng thì đề nghị Hãng tàu/đại lý hãng tàu cung cấp thông tin về cảng dỡ hàng trên hệ thống theo giao diện sau đây:

Hệ thống sẽ tự động kiết xuất thông tin để làm số liệu đầu vào tại từng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển.

Công chức Hải quan được cấp tài khoản khai thác thông tin Emanifest sẽ khai thác được thông tin về hàng hóa tồn trên Hệ thống Emanifest.

Đối với trường hợp hàng hóa thuộc loại hình không làm thủ tục thông quan qua Hệ thống VNACCS/VCIS như hàng nhập khẩu phi mậu dịch; hàng hóa trả lại người bán vì lý do nhầm lẫn, hàng không phù hợp so với hợp đồng; hàng bị buộc tái xuất ngay tại cửa khẩu nhập (theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính); hàng hóa khai thác tại các kho CFS nằm trong và ngoài khu vực cảng; hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng vận chuyển đến khu vực cảng Hải Phòng để làm tiếp thủ tục và các loại hình hàng hóa khác thì Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển lập sổ theo dõi để thống kê và trừ lùi loại hình hàng hóa này trên sổ. Định kỳ trước ngày 10 của tháng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo số lượng hàng hóa tồn đọng loại hình này gửi về Tổng cục Hải quan.

(PV)