Ra mắt Cục Hải quan Hà Nam Ninh

(eFinance Online) - Ngày 10/9/2016, tại Ninh Bình, Bộ Tài chính tổ chức trọng thể Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan. 
Toàn cảnh lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Ảnh: PT.Toàn cảnh lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh. Ảnh: PT.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định.

Các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, gần kề với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc Nam chạy qua, có mạng lưới giao thông đầy đủ và liên kết chặt chẽ với các khu vực lân cận. Những năm gần đây các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giá trị hàng xuất nhập khẩu liên tục tăng với tỷ lệ tăng hàng năm trên 10%; hiện nay trên địa bàn 03 tỉnh có tổng cộng 26 Khu công nghiệp, với tổng diện tích 5.700 ha. Đây là yếu tố thuận lợi và là tiềm năng, lực đẩy lớn để 03 tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cần thiết tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục XNK hàng hóa nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế đối ngoại.

Trước đây, công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình do Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đảm nhiệm. Được sự hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND và các sở, ban, ngành của các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 03 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng với sự phát triển của hoạt động đầu tư, XNK hàng hóa trên địa bàn 03 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định trong tình hình mới, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17/4/2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp xây dựng Đề án thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính và ý kiến của một số Bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan, ngày 04/4/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTg về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan để quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 03 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Cục Hải quan Hà Nam Ninh chính thức trở thành Cục Hải quan thứ 35 trong hệ thống tổ chức bộ máy ngành Hải quan.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam, Nam Định và Nình Bình. Đồng thời, việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh có ý nghĩa quan trọng đối với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật trên địa bàn quản lý.

(P.An)