Ra mắt địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại Cảng Đà Nẵng

Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại Cảng Đà Nẵng. Việc triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu cảng Đà Nẵng, góp phần giảm thời gian thông quan hành hóa XNK, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp XNK.

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại Cảng Đà Nẵng ngày 14/1/2016. Ảnh: Hồng Vi.Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra chuyên ngành tại Cảng Đà Nẵng ngày 14/1/2016. Ảnh: Hồng Vi.

Theo số liệu thống kê năm 2015 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, số lượng tờ khai mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng là 12.691 trong đó, số lượng tờ khai hàng hóa XNK thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành là 2.945 tờ khai chiếm 23% tổng số tờ khai qua Cảng Đà Nẵng.

Sau thời gian chuẩn bị, đến nay, đã có 5 đơn vị kiểm tra chuyên ngành tập trung tại Cảng Đà Nẵng gồm: Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 3, Cơ quan Thú y vùng 4, Trung tâm Y tế dự phòng – Sở Y tế TP. Đà Nẵng, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2, Vinacontrol Đà Nẵng. Hiện nay, các đơn vị kiểm tra chuyên ngành được Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng bố trí phòng làm việc để thực hiện kiểm tra chuyên ngành ngay tại cửa khẩu.

Việc ký kết quy chế phối kết hợp các cơ quan quản lý chuyên ngành và triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại Cảng Đà Nẵng nằm trong lộ trình triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu theo Quyết định số 2026/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, khuyến khích xuất khẩu hàng hóa Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp và quốc giá, giảm thời gian thông quan, giảm thiểu chi phí cho DN phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế, bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi, sức khỏe của người dân.

(P.An)