Ra mắt hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan vừa tổ chức lễ công bố hệ thống “Quản lý hải quan tự động tại cảng biển” tại Hải Phòng trong ngày hôm nay (11/12/2017). 
CBCC Hải quan và DN phần mềm tác nghiệp trong ngày bắt đầu thực hiện thí điểm (15/8/2017) tại Chi nhánh cảng Tân Vũ, thuộc Công ty CP cảng Hải Phòng. Ảnh: Thái Bình - Báo Hải quan​​​.CBCC Hải quan và DN phần mềm tác nghiệp trong ngày bắt đầu thực hiện thí điểm (15/8/2017) tại Chi nhánh cảng Tân Vũ, thuộc Công ty CP cảng Hải Phòng. Ảnh: Thái Bình - Báo Hải quan​​​.

Tổng cục Hải quan cho biết, triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển là việc hợp nhất thực hiện quy trình 2 trong 1 theo chế độ một cửa đối với cả quy trình tại cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi.

Việc bố trí vị trí làm việc của cơ quan hải quan và doanh nghiệp cảng tại cùng 1 địa điểm để giải quyết thủ tục lấy hàng cho doanh nghiệp là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cảng cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan hải quan trong việc theo dõi, kiểm tra hàng hóa ra, vào, lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi theo khoản 4 điều 41 Luật Hải quan; đồng thời giúp cho người khai hải quan không phải di chuyển qua lại giữa hải quan và doanh nghiệp cảng để làm thủ tục lấy hàng. 

Theo kết quả khảo sát, việc không phải kiểm tra, xác nhận chứng từ giấy tại khu vực giám sát giúp giảm khoảng 2 phút/1 tờ khai; bình quân 1 ngày có 7.592 tờ khai hải quan qua cảng Hải phòng và tổng thời gian giải quyết đưa hàng hóa qua khu vực giám sát giảm 253 giờ công/01.

Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, từ ngày 15/8/2017 đến hết ngày 13/11/2017 đơn vị đã triển khai và hoàn thành kế hoạch chạy thử nghiệm hệ thống tại 50 doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi thường xuyên có hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa.

Ngày 21/11/2017, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng, Tổng cục Hải quan đã làm việc tại Cục Hải quan Hải Phòng để kiểm tra việc triển khai đề án, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của Cục Hải quan Hải Phòng đã triển khai thành công Đề án trước tiến độ đề ra.

Ngày 30/11/2017, Cục Hải quan Hải Phòng chốt số liệu trên toàn hệ thống; từ ngày 01/12/2017 chính thức triển khai áp dụng hệ thống tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng biển được triển khai thành công tại Cục Hải quan Hải Phòng sẽ là tiền đề để Tổng cục Hải quan mở rộng triển khai trong toàn ngành từ ngày 01/01/2018.

Phương An