Rà soát, phân loại mặt hàng giấy lớp mặt

Tổng cục Hải quan vừa có công văn 10497/TCHQ-TXNK gửi  Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc phân loại mặt hàng giấy lớp mặt.

Rà soát, phân loại mặt hàng giấy lớp mặt

Qua kiểm tra rà soát trên hệ thống MHS, Tổng cục Hải quan thấy mặt hàng có tên hàng khai báo “Giấy lớp mặt, chưa tráng phủ”, “Giấy bao bì carton làm lớp mặt”, được khai báo vào nhiều mã số khác nhau, có mức thuế suất thuế nhập khẩu khác nhau, như mã số 4805.24.00, 4805.25.10, 4804.19.00.

Để đảm bảo việc phân loại hàng hóa được thống nhất, không thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát việc kê khai, phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của các doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị đối với mặt hàng có tên khai báo “Giấy lớp mặt, chưa tráng phủ”, “Giấy bao bì carton làm lớp mặt”, nhập khẩu từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2014.

Đối chiếu với Thông báo phân loại số 7819, 7842/TB-TCHQ ngày 25/6/2014 của Tổng cục Hải quan để phân loại chính xác, thu đủ thuế theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) trước ngày 25/11/2015.

Trường hợp qua rà soát chưa xác định được chính xác mã số của hàng hóa thì báo cáo về Tổng cục Hải quan kịp thời để được hướng dẫn.

(PV)