Sẵn sàng thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã chính thức “bấm nút” kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), trước sự chứng kiến của 3 bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải và đại diện các bộ, ngành khác. Đây là bước khởi đầu quan trọng của Việt Nam và tiến tới Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh "bấm nút" chính thức kết nối kỹ thuật NSW. Nguồn: FinancePlus.vn.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh "bấm nút" chính thức kết nối kỹ thuật NSW. Nguồn: FinancePlus.vn.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Bộ Giao thông Vận tải là những cơ quan tham gia vào giai đoạn 1 của việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/08/2011.

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo quốc gia, tới thời điểm hiện tại, hệ thống của các bộ, ngành tham gia vào giai đoạn 1 đã đảm bảo yêu cầu để thực hiện kết nối kỹ thuật. Đây là bước khởi đầu quan trọng để các bộ, ngành bước vào giai đoạn triển khai các thủ tục hành chính điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia một cách đầy đủ và toàn diện.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, đây là một sự kiện hết sức quan trọng, là bước đi ban đầu để tiến đến giai đoạn 2, giai đoạn 3 và kết nối với quốc tế. Việc kết nối một cửa quốc gia, tiến đến kết nối một cửa ASEAN và quốc tế là yêu cầu từ nội tại bản thân nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và toàn diện với các nước khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan của Chính phủ phải tự rà soát và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Đồng thời, ban hành quy chế, quy định đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các bộ, ngành tham gia thực hiện Cơ chế một cửa nêu trên.

(PV)