Sẽ sửa chính sách trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới

Báo điện tử Tiền Phong ngày 30/11/2014 có bài “Ùn ùn đổ về cửa khẩu sang Trung Quốc xách hàng thuê” và ngày 2/12/2014 có bài “Hé lộ lý do dân ùn ùn đi xách hàng thuê” phản ánh: Khoảng 10 ngày cuối tháng 11/2014 đến nay, tại cửa khẩu Móng Cái có hàng vạn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc xách hàng về Việt Nam theo cơ chế mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới.

Tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có hàng vạn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để xách hàng về Việt Nam. Ảnh Tiền Phong. 
 


Tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh có hàng vạn lượt người làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để xách hàng về Việt Nam. Ảnh Tiền Phong.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao: Bộ Công Thương (Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới) chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình thực hiện việc mua, bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để có biện pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và an ninh, trật tự khu vực cửa khẩu, ngăn chặn việc lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi các quy định liên quan đến chính sách đối với hàng hóa của cư dân biên giới theo Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7639/VPCP-KTTH ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.

(Kim Liên)