Sẽ xây dựng phần mềm theo dõi thu nộp lệ phí hàng quá cảnh

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản 4743/TCHQ-TXNK trả lời Cục hải quan Quảng Bình về việc vướng mắc về thu lệ phí làm thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất nhập cảnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, về thu lệ phí làm thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được quy định tại Thông tư 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính: thu lệ phí làm thủ tục hải quan cho từng tờ khai hải quan, mức thu 200.000 đồng/1 tờ khai.

Về theo dõi thu nộp lệ phí hàng quá cảnh được khai báo bằng tờ khai vận chuyển độc lập trên hệ thống VNACCS,Tổng cục sẽ nghiên cứu xây dựng chức năng ra thông báo, cập nhật và hạch toán tự động số phải thu, số đã thu lệ phí hải quan quá cảnh trên hệ thống kế toán.

Trước mắt, trong thời gian chưa nâng cấp bổ sung chức năng tự động cập nhật lệ phí hàng quá cảnh, đề nghị người khai hải quan sử dụng biên lai thu lệ phí (trường hợp nộp bằng tiền mặt tại cơ quan hải quan) hoặc tạm thời sử dụng tem lệ phí hải quan in sẵn mệnh giá để dán vào phần cuối góc trái của tờ khai hải quan được in trong hệ thống.

(T.H)