Siết chặt hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa XNK qua biên giới đất liền

Nhằm siết chặt việc hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) quan biên giới đất liền, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đầy đủ công tác kiểm tra thực tế hàng hóa XK đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động XK hàng hóa qua biên giới đất liền thuộc đối tượng áp dụng của công văn 12485/BTC-TCT của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối với các DN mới thành lập trong thời gian 24 tháng trở lại tính đến ngày cơ quan Thuế nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, không trực tiếp sản xuất hàng hóa XK, có quy mô kinh doanh bất hợp lý (doanh số kinh doanh bình quân năm cao gấp 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu) và không có cơ sở vật chất (nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống các cửa hàng,...) hoặc cơ sở vật chất không tương ứng với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu. Việc nhận thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu thuộc loại có rủi ro (như: điện thoại di động, thiết bị điện tử, phân bón, vải,...) thuộc danh sách DN được phân loại có rủi ro cao về thuế, hải quan.

Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm, chặt chẽ đúng các quy định, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu,đảm bảo tính đầy đủ, tính thống nhất của các chỉ tiêu trên tờ khai hải quan và hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật. Kiểm tra thực tế (100%) đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc các đối tượng trên. Cán bộ kiểm hóa ghi cụ thể, đầy đủ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng hướng dẫn đối với trường hợp thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa thực hiện theo loại hình xuất khẩu chuyển cửa khẩu (thủ tục hải quan thực hiện tại 1 địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm làm thủ tục hải quan ở nội địa, việc xuất khẩu thực hiện tại cửa khẩu xuất khẩu), Hải quan cửa khẩu xuất khẩu hàng hóa trên cơ sở phân tích các thông tin có được từ khi hàng hóa hoàn thành thủ tục hải quan đến khi được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, nếu có nghi vấn về việc gian lận của DN xuất khẩu thì thực hiện việc tái kiểm lô hàng xuất khẩu đó.

(PV)