Siết quản lý việc nhập khẩu xe đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển

Tổng cục Hải quan vừa ban hành văn bản số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2013, gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố yêu cầu đảm bảo công tác quản lý việc nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều được phép hồi hương theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 118/2009/TT-BTC và khoản 1, Điều 1 Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 của Bộ Tài chính, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị cơ quan Công an (nơi làm thủ tục đăng ký thường trú cho Việt kiều được phép hồi hương về Việt Nam) có văn bản xác nhận đã đăng ký thường trú cho Việt kiều được phép hồi hương tại địa chỉ thường trú trên sổ hộ khẩu (sổ hộ khẩu do Việt kiều được phép hồi hương nộp).

Sau khi nhận được văn bản xác nhận của cơ quan Công an, Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/6/2009, Thông tư số 16/2008/ TT-BTC ngày 13/02/2008 và Thông tư số 215/2010/TT-BTC ngày 29/12/2010 và văn bản hướng dẫn liên quan xem xét giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xe.

Ngay sau khi cấp giấy phép nhập khẩu xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố fax gửi bản sao giấy phép, văn bản xác nhận của cơ quan Công an và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xe về Tổng cục Hải quan...

(PV)