Tạm đình chỉ công tác Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan

(eFinance Online) - Ngày 14/12/2016, Tổng cục Hải quan đã thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc ra Quyết định số 4356/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2016 về việc điều hành Cục Kiểm tra sau thông quan.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, ông Dương Phú Đông, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan không điều hành Cục Kiểm tra sau thông quan trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 14/12/2016 để tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thi hành nhiệm vụ công vụ kiểm tra sau thông quan tại Công ty Cổ phần ô tô Âu Châu.

Hiện những vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân có liên quan đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm rõ.

(PV)