Tăng cường bảo mật cho Cổng thông tin NSW

Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) vừa ban hành quy chế quản lí, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin của Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ảnh minh họa - nguồn: internet. Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, quy chế áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị chức năng có nhiệm vụ cấp phép hoặc giải quyết các thủ tục hành chính thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc có hệ thống CNTT kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trong quá trình quản lí, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên Cổng các đơn vị liên quan phải đảm bảo sự chủ động, tích cực. Đặc biệt, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, đạt chất lượng và hiệu quả, tuân thủ theo thời gian quy định, tạo thuận lợi cho người khai trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Để đảm bảo an toàn thông tin trên Cổng, Ban chỉ đạo quốc gia, quy định CBCC các đơn vị sau khi được cấp tài khoản, quyền truy cập hệ thống và các trang thiết bị khác (nếu có) có trách nhiệm thay đổi, bảo mật mật khẩu truy cập, bảo quản các trang thiết bị và sử dụng đúng quyền hạn được xác lập trên hệ thống.

Tên truy cập, mật khẩu hoặc chữ kí số là căn cứ xác định trách nhiệm của từng người sử dụng trong thực hiện các chức năng của hệ thống…

Cổng thông tin một cửa quốc gia phải được bảo vệ tối thiểu bởi thiết bị tường lửa và phòng chống xâm nhập, được rà soát điểm yếu bảo mật định kỳ và khắc phục các điểm yếu nếu có.

Đơn vị quản lí Cổng thông tin một cửa quốc gia, các cơ quan quản lí có trách nhiệm giám sát, phát hiện, báo cáo về các hành vi gian lận trong khai báo và việc thực hiện các trách nhiệm của người khai…

(Phương An)