Tăng cường kiểm soát thủ tục nhập khẩu xăng sinh học E5

Đó là yêu cầu của Tổng cục Hải quan đối với các cục hải quan tỉnh, thành phố trong việc kiểm soát chặt chẽ trong việc làm thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng xăng sinh học E5. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được hướng dẫn giải quyết. 

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Ngày 31/12/2014, Văn phòng chính phủ đã ra thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu xăng E5; kịp thời rà soát, điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xăng E5 cho phù hợp, đảm bảo công bằng trong áp dụng chính sách thuế và tạo thuận lợi, khuyến khích sử dụng xăng E5 sản xuất trong nước; nghiên cứu biện pháp áp dụng thuế bảo vệ môi trường cho phù hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh nhằm tạo chênh lệch giá giữa xăng E5 và xăng khoáng.

(Phương An)